AKTUALNOŚCI

dzisiaj

Oferta dla Rodziców dzieci 5-6-letnich z Poradni zaburzeń emocjonalnych

                      Specjalistyczna Poradnia

w poprzednim tygodniu

badania specjalistyczne na terenie placówki

 Informujemy, że dnia 16 września 2021 roku od godz. 9.00 w "Rumiankowym Przedszkolu" będą kontynuowane badania przesiewowe logopedyczne przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku w grupie dzieci : 4-l5 latków II "Żabki, 5-latków III " Biedronki", Dzieci 3-letnie z grupy I Motylki, tylko na życzenie rodziców. Prosimy Rodziców wychowanków o dostarczenie zgody na udział dzieci w badaniach (jeżeli nie zostały przekazane nauczycielom do grup).Webinar dla rodziców

serdecznie zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia rodziny w ramach współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Lokomotywa.

w tym miesiącu

Badania specjalistyczne w przedszkolu

Informujemy Rodziców/opiekunów prawnych wychowanków "Rumiankowego Przedszkola" o badaniach prognostycznych psychologiczno-pedagogicznych oraz badaniach przesiewowych logopedycznych dokonywanych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, które będą odbywały się na terenie placówki.
Prosimy rodziców/opiekunów prawnych dzieci o podpisanie i dostarczenie zgody na w/w  badania wraz klauzula RODO do wychowawczyń w grupach. Dokumentacja będzie udostępniona podczas zebrań grupowych organizacyjnych w podanych terminach oraz mailowo (we wcześniejszym ogłoszeniu dotyczącym zebrania organizacyjnego- zał nr 5)Dodatkowe informacje o organizacji roku szkolnego 2021/2022- przedstawiane na zebraniu z rodzicami

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków " Rumiankowego Przedszkola" mogą uzyskać informacje dotyczące opłat za przedszkole, które są uaktualnione i zamieszczone na stronie internetowej w zakładce: Rodzice-opłaty, ubezpieczenie NNW oraz w innych zakładkach. Ramowy rozkład dnia zamieszczony jest w zakładce: o nas. 

w poprzednim miesiącu

Zebrania organizacyjne z rodzicami


Szanowni Państwo,Priorytety na rok szkolny 2021/ 2022

09.07.2021Zniżki w opłatach

Rodzice ubiegający się o ulgę w opłacie za pobyt  dziecka
w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022 powinni złożyć odpowiednie dokumenty (t.j. Decyzje MOPR, BKDR) w sekretariacie przedszkola
w godz. 7.00 – 15.00Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w przedszkolu

W związku z rozpoczęciem  roku szkolnego 2021/2022 od dnia 1 września 2021 roku oraz organizacją pracy przedszkola a także  zapewnieniem bezpiecznych warunków funkcjonowania  w pandemii wywołanej wirusem covid-19  informuję, iż w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowym Przedszkolu” im. Simony Kossak  w Białymstoku obowiązują Procedury organizacji pracy i bezpieczeństwa podczas trwania pandemii.Karty "stoperek" dzieci nowoprzyjętych

Szanowni opiekunowie dzieci nowoprzyjętych do przedszkola,            123 ... 3536  

 
Zebrano z zakładek: ogłoszenia, wydarzenia, konkursy.