Nasza Patronka

Simona Kossak
 

AKTUALNOŚCI

w poprzednim miesiącu

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny

Informujemy Rodziców, iż  zakończył się etap deklarowania na dyżur wakacyjny w przedszkolu, który będziemy pełnić w miesiącu lipcu 2020 roku. W przerwie wakacyjnej przedszkola , który w tym roku szkolnym przypada w miesiącu sierpniu , zgłoszone dzieci będą  objęte opieką w Przedszkolu Samorządowym nr 87 w Białymstoku przy ZSPS Nr 5 mieszczącym się przy ul. Magnoliowej.  Kwalifikację dzieci na dyżur wakacyjny przeprowadzono  zgodnie z kryteriami i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi  na terenie Miasta Białegostoku  w związku z wytycznymi GIS, MEN, MZ w sytuacji pandemii COVID-19.  Dyżur wakacyjny w przedszkolu

 W związku z pełnionym dyżurem wakacyjnym w " Rumiankowym Przedszkolu" przypadającym w tym roku szkolnym w miesiącu lipcu ( w sierpniu placówka ma przerwę urlopową) , informujemy Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o możliwości deklarowania dzieci w terminie:NOWE TETEFONY ALARMOWE DO PPIS w Białymstoku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku uaktualnił dane teleadresowe  w związku z sytuacją pandemiczną wywołaną przez   koronawirus SARS-COV2  h. Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim Kochanym Naszym Skarbom  z okazji Dnia Dziecka życzymy  ,

w tym roku kalendarzowym

Harmonogram pracy grup przedszkolnych

 W przedszkolu Samorządowym Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku w związku z otwarciem placówki od dnia 25.05.2020 roku oraz deklaracjami złożonymi rodziców zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego w dniach 15-20.05.2020 roku, zorganizowano pracę wychowawczo-opiekuńczą wychowankom w następujących oddziałach:Informacja o dzieciach przyjętych do placówki

Informujemy, iż wszystkie dzieci , których Rodzice zadeklarowali pobyt w placówce  zostały zakwalifikowane do przedszkola funkcjonującego w okresie pandemii wywołanej wirusem COVID-19  zgodnie z zaleceniami GIS, MEN MZ oraz wskazań wydanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku w procedurach bezpieczeństwa (zmieszczonych również na stronie internetowej przedszkola) . Placówka będzie funkcjonowała w godzinach od 7.00 do 16.00.Dodatkowe informacje dotyczące składania deklaracji przez rodziców

Rodziców wychowanków „ Rumiankowego Przedszkola” prosimy o dokładne zapoznanie się procedurami bezpieczeństwa oraz  kryteriami przyjęć dziecka do przedszkola w okresie epidemii COVID-19  wskazanymi przez Prezydenta Miasta Białegostoku, które zamieszczono   na stornie internetowej przedszkola w zakładce : aktualności/ogłoszenia   w dniu 15. 05.2020 roku oraz na stronie internetowej Miasta Białegostoku pod adresem:https://www.bialystok.pl/
Rodzice zainteresowani przyprowadzeniem dziecka do placówki, powinni przesłać do dnia 20 maja 2020 roku do godz. 15.00 w formie skanu na adres mailowy przedszkola: ps77@um.bialystok.pl stosowne dokumenty:  deklarację z klauzulą RODO,  oświadczenia o zatrudnieniu rodziców, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka z klauzulą RODO. (pełna dokumentacja)kryteria uczeszczania do przedszkola w czasie pandemii

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek. Informacje dostępne są na stronie internetowej:    https://www.bialystok.pl/Powrót do przedszkola- ankiety do rodziców

Szanowni Państwo,lista kandydatów przyjętych do przedszkola

       W związku z zakończeniem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w zakładce Rekrutacja na końcu strony została zamieszczona lista kandydatów przyjętych " Rumiankowego Przedszkola".   | 1 | 2 | 3 |  ...  | 21 | 22 |   
(wszystkie)

 
Zebrano z zakładek: ogłoszenia, wydarzenia, konkursy.

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl