Nasza Patronka

Simona Kossak
 

projekty edukacyjne

 

Rok szkolny 2016/2017:

 - MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - projekt rozwijania czytelnictwa wśród najmłodszych realizowany w gr. I ,,Motylki"

Ogólnopolski projekt pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka, ks. dr hab. Jana Niewęgłowskiego, prof. UKSW- Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Pani Doroty Dziamskiej - pedagoga, autora systemu Edukacja Przez Ruch, eksperta MEN. Pomysłodawcą projektu jest Pani Aneta Konefał dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Udział w projekcie przewiduje realizację zadań w oparciu o trzy moduły:

- Miś w kręgu tradycji Bożego Narodzenia (grudzień)

- Wędrówki misiów po białostockich przedszkolach (styczeń-luty)

- Przygoda Małego Misia – konkurs plastyczno-literacki (marzec).

W grudniu maluszki wykonały świąteczne pocztówki, które następnie rozesłano do zaprzyjaźnionych przedszkoli. Dzieci wykonały ozdoby choinkowe (łańcuch i pawie oczka), wspólnie z paniami ubrały drzewko, po czym nauczyły się misiowej pastorałki pt. ,,Nie płacz Jezu”, poznały także tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia.

W styczniu i lutym gościliśmy pluszowe misie z białostockich przedszkoli. Każdy gość wysłuchał bajki lub opowiadania, a także towarzyszył nam podczas codziennych zajęć przedszkolnych. Każdą wizytę uhonorowaliśmy wspólnym pamiątkowym zdjęciem i dedykacją. Również nasz miś Franio wybrał się w taką wędrówkę. Otrzymał od nas dziennik podróży, aby skrzętnie dokumentował swoje wizyty.

Udział w projekcie przyniósł wiele korzyści dla przedszkolaków, a przede wszystkim zachęcił do czytania oraz przyczynił się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawania nowych ludzi. W drugim półroczu planujemy zaprosić do grupy chętnych rodziców lub innych krewnych, aby poczytali maluszkom w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”.

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl