Dokumentacja do uzupełnienia przez Rodziców

 

Drodzy Rodzice, 

prosimy o uzupełnienie dokumentacji (zgody, oświadczenia, klauzule) i dostarczenie wydruków do poszczególnych grup w pierwszym tygodniu września

Ważne:

Klauzulę RODO i zgodę na wizerunek dziecka- dostarczają tylko rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną  w roku szkolnym 2023/2024

Pozostałe dokumenty: deklaracje na religie, upoważnienia do odbioru dzieci, informacja o stanie zdrowia dziecka, zgoda na pomiar temperatury, zgoda na udział w badaniach przesiewowych dotyczy rodziców dzieci  we wszystkich grupach przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Dziękujemy za terminowość dostarczanych dokumentów istotnych w prowadzonej działalności dydaktyczno- wychowawczej i statutowej przedszkola.   Do pobrania: