Nasza Patronka

Simona Kossak
 

KONKURSYw poprzednim roku szkolnym

Przegląd recytatorski " Co w trawie piszczy"

I etap wewnątrzprzedszkolny

w poprzednim roku kalendarzowym

Konkurs przedszkolny " Simona Kossak przyjacielem zwierząt"

 W dniu 3 czerwca 2019 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny przedszkolny " Simona Kossak przyjacielem zwierząt". Na konkurs wpłynęło 52 prace plastyczne ze wszystkich grup wiekowych, wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi. dzieci wykonywały prace plastyczne w domu pod opieką rodziców. Wyróżniono 14 prac plastycznych pod kątem samodzielności wykonania przez dziecko, wyrażenia artystycznego tematyki- przedstawienia patrona Simony Kossak. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody - wyróżnienia  oraz za udział w konkursie plastycznym.Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu plastycznego "Przedszkolaki kochają przyrodę"

Patronat Honorowy:Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Słoneczny Stok” w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,Biebrzański Park Narodowy Nowa Szkoła, Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej,  Wydawnictwo Nowa Era,Wydawnictwo MAC,  Cukier- Lukier Białystokkonkurs plastyczny " Simona Kossak przyjacielem zwierząt"

                                        konkurs plastyczny wewnątrzprzedszkolny  IX edycja Konkursu plastycznego " Przedszkolaki kochają przyrodę"

Prace należy dostarczyć na adres:

jeszcze wcześniej

IX edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?"

 W dniu 15 listopada 2018 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" odbyła się impreza o zasięgu wojewódzkim -IX edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?" pod hasłem " Przyroda Polska w czterech porach roku". Impreza miała na celu promowanie działalności przyrodniczej patrona przedszkola Simony Kossak oraz ukazanie piękna polskiej przyrody szczególnie w tak ważnym czasie, obchodów 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczyło 16 dzieci z podlaskich i białostockich przedszkoli: z Choroszczy, Supraśla, Wasilkowa oraz zgłoszonych placówek do przeglądu. Dzieci zaprezentowały przygotowane wybrane wiersze we wskazanej tematyce przygotowane we współpracy rodziców dzieci i nauczycieli z placówek przedszkolnych. Dzieci zaprezentowały talenty artystyczne: deklamacyjne, aktorskiej gry na scenie wzbudzając podziw i uznanie zaproszonych honorowych gości- patronatów honorowych imprezy: Prezydenta Miasta Białegostoku w osobie Pani Ewy Mituły Dyrektora Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, Towarzystwa Przyjaciół Energii Odnawialnej,   RDLP  , RDOŚ, Firmy Cukier Lukier, Nadleśnictwa Dojlidy , Spółdzielni Mieszkaniowej " Słoneczny Stok" , Książnicy Podlaskiej Filii Nr 7, Wydawnictwa Nowa Era, Wydawnictwa MAC   oraz zgromadzonych rodziców dzieci i nauczycieli. Dzieci z grupy "Pszczółek" zadbały o wyraz artystyczny imprezy prezentując jesienne tańce, a także hymn przedszkola. Michał z grupy Pszczółek i Zosia z grupy "Sowy" czytali gościom gawędy Simony Kossak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, kolorowe kotki oraz wiele wspaniałych nagród w postaci książek, lizaków i przyrodniczych niespodzianek ufundowanych przez leśników. Uroczystość zakończyła się słodkim jesiennym poczęstunkiem.IX edycja konkursu recytatorskiego " Co w trawie piszczy?"

 w dniu 13 listopada 2018 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" odbyła się IX edycja konkursu recytatorskiego " Co w  trawie piszczy?" pod hasłem " Przyroda Polska w czterech porach roku". W konkursie wzięły udział dzieci zgłoszone przez rodziców wychowanków ze wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci recytowały wybrane wspólnie z rodzicami wiersze opisujące polską przyrodę , jej piękno. Do konkursu zgłoszono 28 dzieci z grup przedszkolnych. Organizatorzy konkursu zwracali uwagę na artystyczny przekaz wiersza, dykcję małych artystów. To był ważny występ dla dzieci przełamujących swoją nieśmiałość, barierę strachu przed występem publicznym, w przypadku dzieci 3- letnich ich pierwszym na forum przedszkola. Po naradzie jury konkursu wyróżniono dzieci, które wezmą udział w IX etapie Przeglądu Recytatorskiego o zasięgu wojewódzkim, który odbędzie się 15 listopada 2018 w naszej placówce. A oto laureaci konkursu przedszkolnego: Kasia z grupy II " Żabki", Hubert z grupy III " Sowy", Inga z grupy IV " Biedronki", Marlena z  grupy V " Pszczółki". Specjalne wyróżnienie Dyrektora " Rumiankowego Przedszkola" otrzymała Pola z grupy  V " Pszczółki". Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie recytatorskim otrzymały pamiątkowe dyplomy orz drobne upominki.Konkurs plastyczny " Piękna nasza Polska cała"

W ramach realizacji projektu " Piękna nasza Polska cała" ogłoszono konkurs plastyczny skierowany do dzieic i rodziców. Wpłynęło 24 prace plastyczne przestrzenne, wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 9 listopada 2018 roku podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy włączyli się do konkursu plastycznego. wszyscy otrzymali dyplomy pamiątkowe i drobne upominki. Galeria prac plastycznych została zorganizowana w holu przedszkola.Przegląd recytatorski " Co w trawie piszczy"

I etap wewnątrzprzedszkolnyKONKURS PLASTYCZNO-EDUKACYJNY "PRZEDSZKOLAKI KOCHAJĄ PRZYRODĘ"

Prace należy dostarczyć na adres:VIII edycja Konkursu Recytatorskiego

 Rodziców wychowanków przedszkola serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w etapie wewnątrzprzedszkolnym Przeglądu Recytatorskiego "Co w trawie piszczy?"VII edycja międzynarodowego konkursu plastyczno-edukacyjnego "Przedszkolaki kochają przyrodę"

  W Przedszkolu Samorządowym Nr 77  " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku odbyła się już VII edycja konkursu z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym z miasta Białegostoku , województwa podlaskiego oraz przedszkoli polskich z Litwy, a także Anglii. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Słoneczny Stok” w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Fundacja Zielone Płuca Polski, Biebrzański Park Narodowy , Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej , Wydawnictwo Nowa Era, Wydawnictwo Podręcznikarnia. Nauczyciele odpowiedzialni za realizację konkursu plastycznego w przedszkolu: mgr Ewelina Ostrowska ,mgr Jolanta Kłusewicz, mgr Ewa Wróblewska, mgr Beata Filipczuk.KONKURS PLASTYCZNY PRZEDSZKOLNY "SIMONA KOSSAK- PRZYJACIELEM ZWIERZĄT"

 Z okazji urodzin patrona Pani profesor Simony Kossak, który odbywa się w przedszkolu w Dniu Święta Patrona- 30 maja, organizowany jest od lat konkurs plastyczny pt" Simona Kossak- przyjacielem zwierząt". Wszystkie prace plastyczne dzieci zamieszczone w galerii przedszkola, biorą udział w konkursie. Teamtyka tygodnia, która jest realizowana we wszystkich grupach poświęcona jest Simonie Kossak . Dzieci słuchają gawęd, opowieści o Simonie z wykorzystaniem publikacji książkowych oraz albumu biograficznego autorstwa Lecha Wilczka " Spotkanie z Simoną" . Prace plastyczne dzieci dzieci świadczą o ich wiedzy o patronie przedszkola oraz przyrodzie. Nagrody zostały wręczone na forum przedszkola 1 czerwca 2017 roku w Dniu Dziecka.VII edycja Przeglądu Recytatorskiego- etap wojewódzki

      W dniu 23 listopada 2016 roku w naszym przedszkolu odbyła VII edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy? pod hasłem "W koronie drzewa" na etapie miejskim i wojewódzkim. Podczas uroczystej gali wiersze o tematyce przyrodniczej dotyczące drzew i mieszkańców lasów, ptaków, owadów zaprezentowało 25 dzieci z białostockich i podlaskich przedszkoli, Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, RDLP,  RDOŚ, Fundacji Zielone Płuca Polski, Spółdzielni Mieszkaniowej"Słoneczny Stok", Podręcznikarni, Wydawnictwa Nowa Era i Książnicy Podlaskiej Filii Nr 7 w Białymstoku oraz Polskiego Radia Białystok. Na uroczystość przybyły zgłoszone dzieci z 10 placówek przedszkolnych w Białymstoku: Nr 76, 79, 51, 56, 29, 83 oraz z zerówki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego w Mońkach. Gościliśmy również przedstawicieli patronatów: Panią Elżbietę Tomaszuk  kierownika Filii Nr 7 Książnicy Podlaskiej wraz z współpracownikiem, Pana Jerzego Rutkowskiego ze SM " Słoneczny Stok", Panią Ewę Majewską z RDLP, Pana Tomasza Filipczuka z Podręcznikarni, którzy zadbali o dodatkowe prezenty dla uczestników  przeglądu Z wielką uwagą uczestnicy wysłuchali fragmentu gawędy Simony Kossak z książki : Serce i pazur" . Dzieci zaprezentowały na scenie w aktorskim stylu wiersze polskich i białostockich poetów, dbając o wyraz artystyczny, dykcję i styl.VII edycja Przeglądu Recytatorskiego- etap przedszkolny

 W dniu 16 listopada 2016 roku odbył się etap konkursowy przedszkolny VII Edycji Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?" pod hasłem " W koronie drzewa".Gala wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego " Przedszkolaki kochają przyrodę"

W dniu 20 maja 2016 roku w " rumiankowym Przedszkolu" odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom VI edycji konkursu plastyczno-edukacyjnego " Przedszkolaki kochają przyrodę". Podczas gali gościliśmy przedstawicieli honorowych patronatów imprezy Panią Ewę Majewską z RDLP, Pana Tomasza Filipczuka z Podręcznikarni oraz Pana Jerzego Rutkowskiego z SM " Słoneczny Stok" oraz dzieci- laureatów konkursu z rodzicami i nauczycielami z białostockich oraz podlaskich placówek przedszkolnych. Na konkurs plastyczny wpłynęło 178 prac plastycznych (26 – 3 latków; 51 – 4 latków; 75 – 5 latków i  25 – 6 latków) z18 przedszkoli w  Białymstoku ,z  przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie,  z   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie ,z  przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, z 5 przedszkoli z Litwy z polskimi oddziałami " Rumianek". "Kasztan" " Kluczyk", "Dziadek do Orzechów" , z przedszkola w Mejszagole oraz z przedszkola w Niemczech z Ulm- Elsberg. Do konkursu dzieci przygotowywało 109 nauczycieli. Komisja konkursowa oceniając prace wzięła pod uwagę: wrażenia artystyczne samodzielność wykonania pracy, dobór kolorów, wybraną technikę plastyczną  . Komisja konkursowa wyłoniła 25 wyróżnień, 20 nagród, które były ufundowane przez honorowych patronatów: Prezydenta Miasta Białegostoku, SM " Słoneczny Stok", RDOŚ, RDLP, Fundacje Zielone Płuca Polski, Biebrzański Park Narodowy, Podręcznikarnię, Wydawnictwo Nowa Era.Międzynarodowy konkurs plastyczny "Przedszkolaki kochają przyrodę"

         VI Edycja konkursu  plastyczno- edukacyjnegoVI edycja Przeglądu Recytatorskiego

Człowiek też jest częścią przyrody, a nie ma w niej części mniej i bardziej ważnych. Kwiat, gwiazdę, kamień, człowieka przenika ta sama iskra Boża. Ci ,którzy nauczą się współodczuwać z rośliną i zwierzęciem, potrafią zrozumieć innych i będą lepsi dla siebie, to znaczy nic nie uczynią wbrew swojej naturze.Simona KossakPrzegląd recytatorski- wewnątrzprzedszkolny

 3 listopada 2015 roku w przedszkolu odbył się Przegląd Recytatorski " Co w trawie piszczy?" pod hasłem zwierzęta i ptaki polskich lasów. Rodzice ze wszystkich grup przedszkolnych zgłaszali swoje dzieci do udziału w przeglądzie podczas którego wytypowano dzieci do eliminacji wojewódzkich organizowanego Przeglądu Recytatorskiego pod tym samym tytułem po raz VI w naszym przedszkolu. Uczestniczyło 38 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, podczas których komisja powołana w składzie: dyrektor przedszkola,  organizatorzy przeglądu i wychowawczynie grup wytypowała laureatów grupowych:V edycja międzynarodowego konkursu plastyczno-edukacyjnego „Przedszkolaki Kochają Przyrodę” pod Honorowym Patronatem:

Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej „ Słoneczny Stok” , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Biebrzańskiego Parku Narodowego , Fundacji Zielone Płuca Polski, Wydawnictwa Nowa Era, Podręcznikarnia, Nowa Szkoła była skierowana do dzieci w  wieku od 3 do 6 lat z białostockich i podlaskich placówek przedszkolnych oraz przedszkoli z oddziałami polskimi na Litwie.


Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl