Nasza Patronka

Simona Kossak
 

 

Ramowy rozkład dnia

6.30-7.00 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, słuchanie utworów literackich, rozmowy okolicznościowe

7.00-8.30zabawy swobodne,  praca indywidualna  wspierająca rozwój dziecka, zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności: samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze oraz porządkowe, przygotowanie do śniadania

8.30- 9.00- śniadanie, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych, pełnienie dyżurów

9.00- 10.30- zajęcia edukacyjne realizowane w grupach  zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną , muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną, zabawy przygotowujące do posługiwania się jeżykiem angielskim,

10.30- 11.30-pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki)/lub zabawy w sali zabaw, sali gimnastycznej przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych

11.30-12.00 obiad, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych, pełnienie dyżurów.

12.00- 14.00- grupy młodsze (3-4- latki) relaks poobiedni z wykorzystaniem technik relaksacyjnych,  muzyki, literatury dziecięcej, doskonalenie czynności samoobsługowych

12.00- 14.00-grupy starsze (5-6-latki)-  formy relaksu  z wykorzystaniem różnorodnych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej.  Zabawy swobodne / zajęcia dodatkowe/ zajęcia wyrównawcze i  indywidualne stymulujące rozwój dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zabawy i ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych ( w tym z języka angielskiego), zabawy rytmiczne przy muzyce , zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym/obserwacje  przyrodnicze , spacery lub/zabawy ruchowe  w sali, podejmowanie zabaw badawczych.

religia (na wniosek rodziców)

14.00- 14.30- czynności : higieniczne, samoobsługowe, porządkowe. Podwieczorek, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych, pełnienie dyżurów.

14.30-17.00-   –zajęcia dodatkowe/zabawy swobodne w sali- tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, gry edukacyjne i planszowe przy stolikach lub w ogrodzie przedszkolnym, praca kompensacyjno-korekcyjna i indywidualna wspierająca rozwój dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, czytanie fragmentów książek, prace porządkowo-użyteczne w sali i w półkach indywidualnych,  indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

Realizacja bezpłatnej podstawy programowej odbywa się w godzinach : 7.00-12.00

Ramowy Rozkład dnia stanowi załącznik do uchwały nr 3/2018 z dnia 31.08.2018 r

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl