Ramowy rozkład dnia

6.30-7.00 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, rozmowy okolicznościowe

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

7.00-8.30zabawy swobodne,  praca indywidualna  wspierająca rozwój dziecka, zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, organizacyjne oraz opiekuńcze (maluchy)

8.30- 9.00- śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze (maluchy)

9.00- 9.30- zajęcia edukacyjne realizowane w grupach młodszych 3-4-letnie zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego,

9.30-10.15- zabawy swobodne w grupach 3-4-latków,  

9.00- 10.00- zajęcia edukacyjne realizowane w grupach 5-6-latków  zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego 

10.00- 11.30-pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki)/lub zabawy w sali zabaw, sali gimnastycznej przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych – dzieci 5-6- letnie

10.15-11.30- pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki)/lub zabawy w sali zabaw, sali gimnastycznej przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych – dzieci 3-4- letnie

11.30-12.00- czynności samoobsługowe, obiad

( zakończenie realizacji podstawy programowej)

12.00- 14.00- grupy młodsze (3-4- latki) relaks poobiedni z wykorzystaniem muzyki, literatury dziecięcej

12.00- 14.00-grupy starsze (5-6-latki)-  zabawy swobodne / zajęcia dodatkowe/ zajęcia wyrównawcze i  indywidualne stymulujące rozwój dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, kontakt z literaturą dziecięcą, zabawy przy muzyce/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery

14.00- 14.30- czynności samoobsługowe, podwieczorek

14.30-17.00-   grupy młodsze (3-4-5latki) –zajęcia dodatkowe/zabawy swobodne w sali- tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne lub w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualny kontakt z rodzicami, prace porządkowo- użyteczne, rozchodzenie się dzieci

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl