Nasza Patronka

Simona Kossak
 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77

W BIAŁYMSTOKU powołana w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca:

Rodzic z III grupy

Zastępca Przewodniczącego:

Rodzic z V grupy

Skarbnik:

Rodzic z III grupy

Członkowie komisji rewizyjnej:

Rodzic z I grupy

Rodzic z II grupy

Członkowie Rady Rodziców:

Rodzic z I grupy

Rodzic z IV grupy

Rodzic z III grupy

Rodzic z II grupy

Rodzic z I grupy

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl