RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77

W BIAŁYMSTOKU powołana w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca:

 Joanna Warwińska

Zastępca Przewodniczącego:

Aneta Frankowska

Skarbnik:

Marzena Żabińska

Członkowie komisji rewizyjnej:

Marlena Rowińska

Alicja Kaczmarczyk - Mucha

Członkowie Rady Rodziców:

Marta Czernik

Adam Hryniewicki

 

Konto Rady Rodziców:

39 1240 5211 1111 0010 3767 8053