REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 6 kwietnia 2017 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 13 kwietnia 2017r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Prezentacja do pobrania –   Zasady rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane
w dniach od 06.04.2017 r – do dnia 13.04.2017 r. w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.30.

Kalendarz rekrutacji
1. 6 kwietnia  2017 – rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli  na terenie miasta Białegostoku
2. od 6 do 13 kwietnia 2017 r  rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. do 18 kwietnia 2017 r– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
4. 20 kwietnia 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. od 21 do 25 kwietnia 2017 r. ( w godzinach pracy przedszkola)podpisywanie umów z dyrektorem
6. 26 kwietnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
7. od 1 do 6 czerwca 2017 r. – postępowanie uzupełniające

Kryteria rekrutacji 

Jednolite kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria główne – ustawowe I etapu rekrutacji

 1. wielodzietność rodziny – rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej

Kryteria dodatkowe- samorządowe II etapu rekrutacji

 1. dziecko 6 letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub 7 lenie i starsze z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5 letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym
 3. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
 4. dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci
 5. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata
 6. w przypadku. gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali  taką sama liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek rozpoczynając od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia

 Właściwy wzór wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola znajduje się w załączniku poniżejZałącznik(i):   
 • informacja dotycząca rekrutacji.pdf  (7.55 MB)
 • wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf  (3.24 MB)

 •  

   

  Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
  ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
  tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl