zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024

 W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia z religii:

-z religii katolickiej po zadeklarowaniu woli uczestnictwa przez rodziców wychowanków (dzieci 5-6-letnie) z grup:  III ,V- prowadzone przez katechetkę

- z religii prawosławnej po zadeklarowaniu woli uczestnictwa przez rodziców wychowanków z grup: II, III, IV, V (dzieci 4-5-6-letnie)- prowadzone przez katechetkę

Nauczyciele w grupach realizują autorskie programy  innowacyjne, które rozwijają zainteresowania oraz predyspozycje osobowe dzieci. Organizują kąciki twórczości dziecięcej, prowadzą działania  badawcze, rozwijają kreatywność twórczą dziecka w różnych obszarach działalności i sferach rozwoju : fizycznej, umysłowej i społecznej zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.