Nasza Patronka

Simona Kossak
 

zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu będą organizowane zajęcia dodatkowe finansowane przez Urząd Miejski w Białymstoku z zakresu:

- rytmiki- grupy: I, II, III, IV, V- prowadzone przez specjalistę z zakresu muzyki Panią Emilię Pogorzelską

- języka angielskiego dla dzieci 3- 6-letnich- grupy: prowadzone przez specjalistę Pana Krzysztofa Paszkiewicza

 W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia z religii:

-z religii katolickiej po zadeklarowaniu woli uczestnictwa przez rodziców wychowanków z grup: III, IV i V- prowadzone przez ks. Pawła Kamińskiego

- z religii prawosławnej po zadeklarowaniu woli uczestnictwa przez rodziców wychowanków z grup: II, III, IV, V- prowadzone przez katechetkę Panią Irenę Matys

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl