Nasza Patronka

Simona Kossak
 

ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

Wychowankowie przedszkola  od dnia 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 po zadeklarowaniu ubezpieczenia przez rodziców  są objęci całodobowym ubezpieczeniem Firmy POLISA- ŻYCIE

zgłaszanie szkody odbywa się przez stronę internetową

1. Należy wypełnić Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia na stronie:

www.polisa-zycie.pl (ubezpieczenia grupowe)

https://zgloszenie.polisa-zycie.pl/lifeciaim/new (ubezpieczenia grupowe)

2. Wysłać skompletowane dokumenty na adres mailowy: roszczenia@polisa-zycie.pl w formie skanu lub zdjęcia: druk zgłoszenia roszczenia, dokumenty niezbędne do wypłaty roszczenia.

Ważne: potrzebny będzie nr konta klienta, adres mailowy w celu potwierdzenia zgłoszenia roszczenia.Załączane dokumenty mogą być zdjęciami zrobionymi aparatem telefonicznym

3. Kontakt bezpośredni : Paweł Kuczakowski tel. 728 149 777

e-mail: pawel.kuczakowski@polisa-zycie.pl

Polisa- ZYcie TU SA VIG  Regionalne Biuro Handlowe w Białymstoku

ul. Warszawska 14/2C, 15-063 Białystok

Warunki ubezpieczenia :

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl