ubezpieczenie w roku szkolnym 2016/2017

Wychowankowie przedszkola  od dnia 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 po zadeklarowaniu ubezpieczenia przez rodziców  są objęci całodobowym ubezpieczeniem Firmy InterRiski.

zgłaszanie szkody odbywa się przez stronę internetową:

www.interrisk.pl

Aby zgłosić szkodę należy wejść na w/w stronę internetową ubezpieczyciela w następującej kolejności: ZGŁOŚ SZKODĘ (zakładka po prawej stronie na czerwonym polu) > INTERNETOWE ZGŁOSZENIE SZKODY ( zakładka po prawej stronie na czerwonym polu), > PROSIMY O WSKAZANIE PRZEDMIOTU SZKODY> SZKODA NA OSOBIE ( wybieramy: szkoda NNW z ubezpieczenia szkoły)> dalej wypełnić wg. instrukcji zamieszczonej na stronie w dalszych polach.

POLISA: EDU-A/P NR 03O718

Można zgłaszać szkodę telefonicznie: Pani Marzena Baszun  , tel. kom.798-959-357

 

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl