Nasza Patronka

Simona Kossak
 

ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019

UBEZPIECZENIE

NNW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
rok szkolny 2018/2019

 

Polisa Typ 184 nr 001017423

 

Zgłoszenie roszczenia

 

 

1.

 

Wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia na stronie

 • www.compensa.pl /likwidacja-szkod/ (ubezpieczenia majątkowe)

https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

 

WAŻNE! Potrzebny będzie nr konta klienta, adres mailowy w celu potwierdzenia zgłoszenia roszczenia.

Załączane dokumenty mogą być zdjęciami zrobionymi aparatem telefonicznym

 

 

2.

 

Wysyłając skompletowane dokumenty na adres:

• Pisemne za pośrednictwem poczty na adres :

Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

 

• Osobiście w placówce COMPENSY

Białystok, ul. Warszawska 14 lok. 2C

 

• mail: dokumenty@compensa.pl

Druk formularza szkody dostępny jest na stronie Compensa www.compensa.pl

 

Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6:00 – 22:00)

 

 

Dokumenty :

- druk formularza zgłoszenia szkody

- dokumenty niezbędne do wypłaty roszczenia

 

Paweł Kuczakowski

Tel. 662 297 951

e-mail: pawel.kuczakowski@vig-polska.pl

 

Compensa TU na Życie VIG Regionalne Biuro Handlowe w Białymstoku

 

Warunki ubezpieczenia :

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl