Realizacja projektu we współpracy z UNICEF

Realizacja projektu we współpracy z UNICEF

 

Szanowni Rodzice

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku informuje, iż w związku z realizacją umowy partnerstwa Miasta Białystok z UNICEF z dnia 14 sierpnia 2022 r. placówka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 29 474 zł. na wyposażenie przedszkola w dodatkowy sprzęt i pomoce edukacyjne. Zostały zakupione do przedszkola: dywany do grupy I „Motylki, sprzęt elektroniczny: tablica mulitmedialna z wyposażeniem (projektor, laptop), dywan interaktywny z wyposażeniem, laptop do gr. III, pomoce dydaktyczne do zajęć z sensoryki, które poprawią komfort i jakość edukacji dzieci uczęszczających do przedszkola, gry logopedyczne. Przekazane środki finansowe przez UNICEF  zostały  wydatkowane do końca grudnia 2022 r. Warunkiem otrzymania środków finansowych z w/w  umowy partnerskiej   była potwierdzona obecność i korzystanie z edukacji przedszkolnej  dzieci pochodzących z Ukrainy w placówce.

W związku z potrzebą udokumentowania i wykorzystania zakupionych sprzętów elektronicznych oraz pomocy dydaktycznych zwracaliśmy się do  Rodziców/opiekunów prawnych wychowanków o podpisywanie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka podczas wykonywanych zdjęć grupowych.

Z wyrazami szacunku

Bogusława Czyrska
dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 77
„Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak
w Białymstoku

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8