GRUPA II

żabki

   Rok szkolny 2022/2023

 

wychowawczynie: Pani Dorota, Pani Ania
pomoc nauczyciela: Pani Zosia
pomoc: pani Basia

 

 

=================================================================

 

KONKURS PLASTYCZNY ,,BIAŁOWIESKI ŚWIAT PRZYRODY SIMONY KOSSAK''

Organizatorzy konkursu:

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

Cele konkursu:

- inicjowanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,

- doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej,

- propagowanie działalności przyrodniczej placówki oraz patrona Pani profesor Simony Kossak.

Uczestnicy:

- Przedszkolaki w wieku 3 - 6 lat z Przedszkola Samorządowego Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do „Rumiankowego Przedszkola” w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Dzieci wykonują pracę w domu pod kierunkiem rodziców.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest indywidualne.
 4. Format pracy A4 lub A3, technika wykonania dowolna, płaska lub przestrzenna, możliwość wykorzystania wszelkich dostępnych materiałów.
 5. Każde dziecko może dostarczyć jedną pracę plastyczną.
 6. Na odwrocie prac plastycznych prosimy umieścić metryczkę:
  - imię i nazwisko oraz wiek dziecka (autora pracy),
  - nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko (autor pracy).
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć do grupy dziecka - do nauczyciela, do dnia  29 maja 2023r.
 8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez nauczyciela w grupie.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2023r. w przedszkolu - w dniu urodzin Simony Kossak
 11. Przyniesione na konkurs prace stają się własnością organizatora. Mogą być wykorzystane do różnorodnych publikacji i promocji sztuki dziecięcej.
 12. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele przedszkola oraz koordynatorzy konkursu plastycznego Panie: Beata Bałdyga i Karolina Faszcza. 

System nagradzania i konsekwencji złego zachowania w grupie

 

 

 

      SYSTEM NAGRADZANIA:

 SYSTEM KONSEKWENCJI ZŁEGO ZACHOWANIA:

Zatwierdzony na zebraniu w dniu 02.09.2022r.

 

Adres mailowy  do kontaktu z nauczycielami z grupy Żabki

dzieci.ps77@o2.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z nauczycielem w czerwcu

01.06., 02.06. (czwartek, piątek)- od godziny 11.30.do 12.00.

Ogłoszenie

     02.06. wyjeżdżamy do Sokolarni w Wasilkowie. Na wycieczkę dzieci nie zabierają żadnych plecaków, toreb, kocyków, wody, zabawek i innych rzeczy.Wodę do picia i koce zapewnia przedszkole.