Nasza Patronka

Simona Kossak
 

Realizowane programy edukacyjne

 

W naszym przedszkolu realizowane są programy:

 

 

Programy wychowania przedszkolnego zostały dopuszczone do realizacji przez dyrektora przedszkola po dokonanej analizie zgodności z treściami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Od 2009 roku są to:

W placówce realizowane są również programy autorskie, innowacyjne i profilaktyczne:

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl