Realizowane programy edukacyjne

 

W naszym przedszkolu realizowane są programy:

 

 • wychowania przedszkolnego
 • autorskie
 • innowacje programowe

 

Programy wychowania przedszkolnego zostały dopuszczone do realizacji przez dyrektora przedszkola po dokonanej analizie zgodności z treściami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Od 2009 roku są to:

 • "Nasze Przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej, wydawnictwa MAC,
 • "W kręgu rodziny" autorstwa Jadwigi Pytlarczyk, Wydawnictwa JUKA
 • " Razem w przedszkolu" - autorstwa Jolanty Andrzejewskiej, Jolanty Wieruckiej, Wydawnictwa WSiP
 • " Dziecko w swoim żywiole"- autorstwa Anny Pawłowskiej- Niedbały, Doroty Kucharskiej , Doroty Sikora- Banasiuk, Wydawnictwa Nowa Era
 • "Kalendarz Przedszkolaka"- autorstwa Alicji Borkowskiej, Klaudii Borys, Wydawnictwa PWN
 • Innowacja programowo- metodyczna " Dlaczego w trawie piszczy?" - autorstwa Rady Pedagogicznej

W placówce realizowane są również programy autorskie, innowacyjne i profilaktyczne:

 • Program "Pedagogizacji rodziców", w ramach którego wydawana jest od 2000 roku gazetka: Echo Przedszkola" skierowana do rodziców i wychowanków przedszkola oraz odbywają się sesje ruchowe metodą RR W. Sheroborne
 • Program adaptacyjny zawierający: dni adaptacyjne organizowane w końcu sierpnia dla nowych wychowanków przedszkola, spotkania ze specjalistami, warsztaty dla rodziców, kącik i informacje dla rodziców
 • Program dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych stwarzając optymalne warunki rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych
 • "Pięciolatek poznaje prawa dziecka"- przybliżający prawa i obowiązki dziecka poprzez książkę Korczaka "Piotruś Pan"
 • Program profilaktyczny Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty "Bezpieczny Przedszkolak"
 • Innowacja promowa wychowania w przedszkolu dla dzieci 4- letnich "Z Kolorami przez
  świat" - autorstwa Iwonny Zaborowskiej i Jolanty Kłusewicz
 • I
 • " Bezpieczne dziecko, w bezpiecznym świcie" autorstwa Urszuli Czykwin
 • " Przyjaciele Zippiego"- program profilaktyczny w zakresie promocji zdrowia psychicznego
 • " Czyste powietrze wokół nas"- program profilaktyczny z ramienia SENAPID-u
 • Certyfikat uczestnictwa w programie profilaktycznym " w ramach Szwajcarsko- Polskiej Programu Współpracy " Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukacje społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej dziecka przewidzianego na lata 2011-2017
 • " Kubusiowi Przyjaciele Natury"- program profilaktyczny Firmy Tymbark edukacji zdrowotnej
 • " Akademia Aquafresh"- program profilaktyczny edukacji zdrowotnej
 • " Przedszkolaki po stronie natury"- projekt edukacji ekologicznej organizowany przez Fundację Nasza Ziemia, Firmę Żywiec- Zdrój
 • " Podlaska Akademia Przyrody"- projekt edukacyjny ekologiczny organizowany ze środków UE  przez Firmę " anima" , Fundacje Zielone Płuca Polski i Uniwersytet w Białymstoku
 • " Nasze Przedszkole jest EKO"- program profilaktyczny z zakresu ekologii organizowany przez Firmę LECH w Białymstoku
 • " Ratujmy Kasztany"- kampania ekologiczna  Departamentu Gospodarki Komunalnej UM w Białymstoku
 • " Zbiórka żołędzi dla ZOO- Akcent w Białymstoku- kampania Departamentu Gospodarki Komunalnej UM w Białymstoku
 • "Akcja Zbieramy Baterie"- kampania ekologiczna organizowana przez Firmę LECH i UM w Białymstoku

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl