Kadra pedagogiczna i personel przedszkola

Kadrę Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku  stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Rada Pedagogiczna składa się:   z dyrektora i 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej .

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie ze stażem pracy od 5 – 34 lat. Spośród kadry pedagogicznej 3 – jest nauczycielami dyplomowanymi, 3 – mianowanymi i 2- kontraktowymi, 1 -stażysta.  Nauczyciele przedszkole ustawicznie  podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. W większości posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej , terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz do 2 nauczycieli do  prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego realizuje 1 nauczyciel, na stopień nauczyciela dyplomowanego- 1 nauczyciel. na stopień nauczyciela kontraktowego-1 nauczyciel

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego, autorskie, profilaktyczne, innowację programową " Dlaczego w trawie piszczy?"- autorstwa Rady Pedagogicznej oraz " Z kolorami przez świat"- autorstwa Pani Jolanty Kłusewicz ,które uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, wzbogacają wiedzę przyrodniczą oraz  indywidualne potrzeby i rozwijają twórczą osobowość dziecka.

Stwarzamy naszym wychowankom atmosferę wychowawczą opartą na życzliwości, akceptacji w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Personel pomocniczy: pomoc nauczyciela- 1 osoba woźne oddziałowe- 5 osób, w tym jedna  z nich posiadająca kwalifikacje zawodowe do prowadzenia  terapii pedagogicznej , personel kuchenny- 3 osoby, konserwator, robotnik d.s lekkich oraz personel administracyjny: główna księgowa, starszy intendent, samodzielny  referent. Pracownicy przedszkola dbają o prawidłowość funkcjonowania przedszkola w zakresie finansów, spraw kadrowych, prawidłowego żywienia także o estetyczny wizerunek przedszkola, stwarzając domową atmosferę przedszkolakom i ich rodzicom.  W większości personel administracyjno- obsługowy stanowią pracownicy z długoletnim stażem pracy, związani z historią powstania przedszkola od 1988 roku.

Intendent oraz pracownicy kuchni przedszkolnej zapewniają dzieciom zdrowe, urozmaicone i smaczne posiłki, z uwzględnieniem diety bezmlecznej, bezjajecznej.  Urozmaicony i wzbogacany jadłospis w owoce i warzywa charakterystyczne dla aktualnej pory roku jest ważnym atutem naszej placówki- promującej zdrowy styl odżywiania się. W roku 2016 do kuchni został zakupiony piec konwekcyjny, który gwarantuje wysoką jakość sporządzanych posiłków (bez użycia tłuszczów)  a także wykonywania ciast, bułeczek we własnym zakresie.