Nasza Patronka

Simona Kossak
 

Kadra pedagogiczna i personel przedszkola

Kadra Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku:

1. Bogusława Czyrska- dyrektor przedszkola,  nauczyciel dyplomowany

2. Grażyna Korobkiewicz- nauczyciel dyplomowany

3. Alicja Anna Sosnowska- nauczyciel dyplomowany (kwalifikacje dodatkowe: logopeda)

4. Urszula Czykwin- nauczyciel dyplomowany (kwalifikacje dodatkowe: terapeuta pedagogiczny)

5. Jolanta Kłusewicz- nauczyciel dyplomowany (kwalifikacje dodatkowe: terapeuta pedagogiczny)

6. Ewa Wróblewska- nauczyciel mianowany (kwalifikacje dodatkowe: terapeuta pedagogiczny)

7. Dorota Śliwoń- nauczyciel mianowany

8. Beata Filipczuk- nauczyciel mianowany

9. Ewelina Ostrowska- nauczyciel kontraktowy (w trakcie odbywania  stażu na stopień awansu nauczyciela mianowanego)

10. Agnieszka Maślińska- nauczyciel kontraktowy ( nauczanie języka angielskiego)

W Przedszkolu  dysponuje  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną składającą  się z dyrektora i 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej . Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie ze stażem pracy od 5 – 30 lat. Spośród kadry pedagogicznej 4 – jest nauczycielami dyplomowanymi, 3 – mianowanymi i 2- kontraktowymi. W roku szkolnym 2016/2017 w czerwcu i w lipcu 2017 roku awanse zawodowe uzyskali nauczyciele przedszkola:  na nauczyciela dyplomowanego  Pani Urszula Czykwin oraz  na nauczyciela mianowanego Pani Ewa Wróblewska i Pani Beata Filipczuk.   Pani Ewelina Ostrowska  realizuje ścieżkę awansu zawodowego:  na nauczyciela mianowanego. Nauczyciele przedszkole ustawicznie  podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. W większości posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej i terapii pedagogicznej oraz do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. 

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego, autorskie, profilaktyczne, innowację programową " Dlaczego w trawie piszczy?"- autorstwa Rady Pedagogicznej ,które uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, wzbogacają wiedzę przyrodniczą oraz  indywidualne potrzeby i rozwijają twórczą osobowość dziecka.

Stwarzamy naszym wychowankom atmosferę wychowawczą opartą na życzliwości, akceptacji w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Personel pomocniczy: woźne oddziałowe- 5 osób, pomoce nauczyciela- 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe do prowadzenia  terapii pedagogicznej , personel kuchenny- 3 osoby, konserwator, dozorcy- 4 osoby oraz personel administracyjny: główna księgowa, starszy intendent, samodzielny  referent. Pracownicy przedszkola dbają o prawidłowość funkcjonowania przedszkola w zakresie finansów, spraw kadrowych, prawidłowego żywienia także o estetyczny wizerunek przedszkola, stwarzając domową atmosferę przedszkolakom i ich rodzicom.  W większości personel administracyjno- obsługowy stanowią pracownicy z długoletnim stażem pracy, związani z historią powstania przedszkola od 1988 roku.

Intendent oraz pracownicy kuchni przedszkolnej zapewniają dzieciom zdrowe, urozmaicone i smaczne posiłki, z uwzględnieniem diety bezmlecznej, bezjajecznej.  Urozmaicony i wzbogacany jadłospis w owoce i warzywa charakterystyczne dla aktualnej pory roku jest ważnym atutem naszej placówki- promującej zdrowy styl odżywiania się. W roku 2016 do kuchni został zakupiony piec konwekcyjny, który gwarantuje wysoką jakość sporządzanych posiłków we własnym zakresie.

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl