Nasza Patronka

Simona Kossak
 

DRODZY RODZICE

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie…”

Matka Teresa z Kalkuty

W imieniu własnym, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców dziękuję serdecznie za włączenie się do akcji charytatywnej na rzecz rodzica wychowanki oraz aktywny udział we wszystkich spotkaniach świątecznych

Życzę Państwu wesołych , pogodnych, pełnej serdeczności i miłości atmosfery oraz wspaniałych rodzinnych spotkań.

           Bogusława Czyrska- Dyrektor " Rumiankowego Przedszkola"

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

"Ludzie to anioły z jednym skrzydłem,
dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem"

 

/Maria Konopnicka/
 

W związku z uzyskanymi wysokimi poziomami spełniania diagnozowanych wymagań uzyskanych podczas ewaluacji zewnętrznej, składam serdeczne podziękowania Rodzicom wychowanków za zaangażowanie w podejmowane czynności ewaluacyjne oraz wszystkie podejmowane działania na rzecz rozwoju placówki i promowanie innowacyjnej działalności przyrodniczej i ekologicznej związanej z naszym patronem Simoną Kossak.

Szczególne podziękowania składam Państwu:
Pani Małgorzacie Fiłonowicz
Pani Ewie Girejko
Panu Rafałowi Kowalko
Panu Adamowi Wojcieszuk
Pani Joannie Lewicka
Pani Marcie Niemotko-Kurstak
Panu Bartoszowi Lorenc

Sukcesy Przedszkola są wynikiem wieloletniej i owocnej partnerskiej współpracy na wielu płaszczyznach i niech będą motywacją w dalszym realizowaniu priorytetowych zadań zawartych w koncepcji pracy placówki na kolejne lata.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w życie "Rumiankowego Przedszkola", życzliwość i owocną współpracę.

z wyrazami szacunku
Bogusława Czyrska


 

Serdecznie podziękowania kierujemy do Pani Małgorzaty Dobrzyńskiej za przeprowadzenie lekcji poglądowej na temat kultury i sztuki użytkowej Podlasia.

 

 


 

 

Serdecznie podziękowania kierujemy do Pana Zbigniewa Szymkiewicza za przeprowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy.

 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl