OGŁOSZENIApoprzedni rok szkolny

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Przypominamy Rodzicom ubiegającym się o ulgę w opłatach za przedszkole na rok szkolny 2017/2018, iż powinni złożyć odpowiednie dokumenty- decyzję MOPR, BKDR w sekretariacie przedszkola w dniach 28.08-31.08.2017 r w godz. 7.30-15.00Spotkanie z psychologiem

Rodziców wychowanków rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy na spotkanie z Panią Małgorzatą Jaroszewicz- psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku na prelekcję na temat: „ Adaptacja dzieci 3-4 letnich do przedszkola” oraz spotkanie z wychowawczynią grupy.PRZERWA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLU

Informujemy Rodziców wychowanków, iż w okresie wakacyjnym w miesiącu sierpniu 2017 r przedszkolu będą funkcjonowały grupy łączone z uwagi na zapowiadaną niższą frekwencję dzieci oraz wykorzystywane urlopy wypoczynkowe pracowników. W miesiącu lipcu 2017 roku w przedszkolu będzie obowiązywała przerwa wakacyjna.Prosimy Rodziców o deklarowanie dzieci na miesiąc sierpień wpisując się na listę u wychowawczyń w grupach.WARSZTATY DLA RODZICÓW

Warsztaty poprowadzi Pani Justyna Bacławska - pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także z zakresu pomocy dziecku krzywdzonemu, terapii dzieci i młodzieży w CODiR Klanza.POLITYKA OCHRONY DZIECI

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bacławska - pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także z zakresu pomocy dziecku krzywdzonemu, terapii dzieci i młodzieży w CODiR Klanza.Przerwa wakacyjna w przedszkolu

Informujemy, iż przerwa wakacyjna w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 wg. wskazań organu prowadzącego przypada w miesiącu lipcu 2017 roku. W miesiącu sierpniu 2017 r placówka będzie pełniła dyżur wakacyjny.Informacja z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku przy ul. Piotrkowskiej 2 informuje  zainteresowanych Rodziców wychowanków , że od stycznia 2017 roku rozpoczyna okres wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego na nowy etap edukacji. Zalecany przez Departament Edukacji UM w Białymstoku czas aktualizowania w/w dokumentów to 30 marzec 2017 roku.

poprzedni rok kalendarzowy

Zniżki w opłatach za przedszkolu na rok szkolny 2016/2017

Rodzice ubiegający się o ulgę w opłatach  za przedszkole na rok szkolny 2016/2017 powinni złożyć stosowne dokumenty (tj. Decyzja MOPR, BKDR) w sekretariacie przedszkola w dniach:  22.08. – 31.08.2016. w godz. 7.00 – 15.00.


Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl