Nasza Patronka

Simona Kossak
 

OGŁOSZENIAprzedwczoraj

Składania deklaracji pozostania na nowy rok szkolny 2020/2021

  Informujemy, iż obowiązkiem Rodziców wychowanków " Rumiankowego Przedszkola" jest złożenie deklaracji pozostania na nowy rok szkolny 2020/2021 w terminie od dnia 02.03.2020 roku do dnia 06.03.2020 roku ( poprzedzającym rekrutację do przedszkola) w sekretariacie przedszkola.

ten miesiąc

Labociaki- warsztaty Młodych Naukowców

W dniu 6 marca 2020 roku od godz. 9.00 w " Rumiankowym Przedszkolu" we wszystkich grupach odbędą się warsztaty 'Mlodych Naukowców", których celem jest stymulacja do rozwoju w kierunku nauk ścisłych oraz zainteresowanie najmłodszych światem nauki. W prawdziwym laboratorium pod okiem fachowców dzieci będą uczestniczyły i przeprowadzały doświadczenia i eksperymenty z chemii i fizyki.Dni otwarte Przedszkola

W  związku z ogłaszaną rekrutacją od dnia 16 marca 2020 roku na rok szkolny 2020/2021 informujemy, iż dni otwarte przedszkola w naszej placówce będą organizowane

ten rok szkolny

Zmiany w opłatach za przedszkole

                  Działając na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  oraz § 5 Uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2447) określającego wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Zarządzeniem Nr 86/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku, ul. Rumiankowa 15 ,Życzenia z okazji Święta Niepodległości

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”Badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci

Informujemy, iż w grupie 3- latków „ Motylki” odbędą się badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci wykonywane przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w BiałymstokuPrzerwa wakacyjna w roku szkolnym 2019/2020

 Informujemy, iż  przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2019/2020 wg. zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przebiega następująco:HYMN Narodowy na Święto Niepodległości

          Przedszkole Samorządowe Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 11.11 bierze udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem " szkoła do hymnu" z okazji obchodów Święta Narodowego Odzyskania Niepodległości.Badania psychologiczno-pedagogiczne

Informujemy, iż w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku odbędą się  badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci 4-5-6-letnich wykonywane przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku w następujących terminach:"DZIECKO KRÓLEM HISTORII – Wyspa Piratów"

 Dzieci z grupy II Żabki, III Pszczółki, IV Biedronki, V- Sowy będą uczestniczyć w zabawach  w Galerii Handlowej Atrium Biała na zorganizowanej "Wyspie Piratów"-interaktywnej wystawie połączonej z animacjami, przenoszącej dzieci do wyjątkowej pirackiej krainy. Czas pobytu grupy na Wyspie piratów trwa  -60 minut.wydarzenia październikowe w przedszkolu

„Szpital Pluszaka”UBEZPIECZENIA

W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym Rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci.Badania logopedyczne w przedszkolu

  W dniach: 25-26 września 2019 roku na terenie placówki odbędą się badania logopedyczne dzieci 4-6- letnich z grup: II, III, IV, V   przeprowadzone przez skierowanego logopedę z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku.ZEBRANIE Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne w roku szkolnym 2019/2020 w następujących terminach:Zniżki w opłatach za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

Rodzice ubiegający się o ulgę w opłacie za pobyt  dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020 powinni złożyć odpowiednie dokumenty (t.j. Decyzje MOPR, BKDR) w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00 – 14.00Grupa Łączona w dniu 16 sierpnia 2019 roku

Informujemy Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu sierpniu 2019 , iż w dniu:

poprzedni rok szkolny

Karty Stoperek

Rodziców dzieci , którzy rozpoczynają edukację przedszkolną w roku szkolnym 2019/2020 od 1 września 2019 roku,  prosimy o zapisy i wpłatę 15 zł na zakup karty elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu- Stoperek w sekretariacie przedszkola w godz. od 7.00 do 15.00 w terminie do 29.06.2019 rDNI ADAPTACYJNE W NOWYM ROKU SZKOLNYM

 Rodziców dzieci 3- letnich rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2019/2020 informujemy, iż w dniach 29-30 sierpnia 2019 roku odbędą się dni adaptacyjne do przedszkola , w sali grupy I, w godzinach 9.00- 11.00.Spotkanie z psychologiem rodziców dzieci 3-letnich przyjętych na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 3- letnich po rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Prelekcję dla rodziców " Adaptacja dzieci 3- letnich do warunków przedszkolnych"  wygłosi Pani Małgorzata Jaroszewicz psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. Spotkanie z Paniami z grupy 3- latków  oraz z psychologiem odbędzie się w sali grupy I .Funkcjonowanie Przedszkola w Przerwie Wakacyjnej w 2019 roku

Informujemy Rodziców wychowanków, iż w okresie wakacyjnym w miesiącu sierpniu 2019 r przedszkolu będą funkcjonowały grupy łączone z uwagi  na zapowiadaną niższą frekwencję dzieci oraz wykorzystywane urlopy wypoczynkowe  pracowników.POŻEGNANIE PANA LECHA WILCZKA

Przyroda była całym jego życiem. Obserwował ją z bliska, fotografował i opisywał w swoich książkach.Przerwa urlopowa w Przedszkolu

 Informujemy, iż w miesiącu lipcu 2019 roku przewidywana jest miesięczna  przerwa urlopowa w "Rumiankowym Przedszkolu" . Natomiast w miesiącu sierpniu 2019 roku przedszkole będzie prowadziło dyżur wakacyjny z uwzględnieniem listy dzieci zgłoszonych przez rodziców  w podanym terminie, zapisów prowadzonych  przez placówkę.

jeszcze wcześniej

Zniżki w opłatach za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

Rodzice ubiegający się o ulgę w opłatach  za przedszkole na rok szkolny 2018/2019 powinni złożyć stosowne dokumenty (tj. Decyzja MOPR, BKDR) w sekretariacie przedszkola w terminach : 01.07.2018-31.07.2018 oraz 30-31.08.2018 roku   w godz. 7.00 – 15.00.


Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl