Nasza Patronka

Simona Kossak
 

OGŁOSZENIAw poprzednim miesiącu

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny

Informujemy Rodziców, iż  zakończył się etap deklarowania na dyżur wakacyjny w przedszkolu, który będziemy pełnić w miesiącu lipcu 2020 roku. W przerwie wakacyjnej przedszkola , który w tym roku szkolnym przypada w miesiącu sierpniu , zgłoszone dzieci będą  objęte opieką w Przedszkolu Samorządowym nr 87 w Białymstoku przy ZSPS Nr 5 mieszczącym się przy ul. Magnoliowej.  Kwalifikację dzieci na dyżur wakacyjny przeprowadzono  zgodnie z kryteriami i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi  na terenie Miasta Białegostoku  w związku z wytycznymi GIS, MEN, MZ w sytuacji pandemii COVID-19.  Dyżur wakacyjny w przedszkolu

 W związku z pełnionym dyżurem wakacyjnym w " Rumiankowym Przedszkolu" przypadającym w tym roku szkolnym w miesiącu lipcu ( w sierpniu placówka ma przerwę urlopową) , informujemy Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o możliwości deklarowania dzieci w terminie:NOWE TETEFONY ALARMOWE DO PPIS w Białymstoku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku uaktualnił dane teleadresowe  w związku z sytuacją pandemiczną wywołaną przez   koronawirus SARS-COV2  h. Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim Kochanym Naszym Skarbom  z okazji Dnia Dziecka życzymy  ,


Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl