OGŁOSZENIA

 

Webinar dla rodziców

"Granice a wolność" 

prowadząca: Edyta Gronowska

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia rodziny w ramach współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Lokomotywa.

 

Sercem za Rodziną

www.sercemzarodzina.pl

https://www.facebook.com/SercemZaRodzina

https://www.instagram.com/sercem_za_rodzina/ 

https://www.youtube.com/channel/UCzRXxJSUkWBt4zs7oS3tm7A/playlists 

 

Webinar: " Granice a wolność"

https://www.youtube.com/watch?v=rZ3SnqYZUeE&list=PL8ug9yTgLQHr2S5Y4M8oVjsMAw1zc3x4Z 

 dzisiaj

Oferta dla Rodziców dzieci 5-6-letnich z Poradni zaburzeń emocjonalnych

                      Specjalistyczna Poradnia

w poprzednim tygodniu

badania specjalistyczne na terenie placówki

 Informujemy, że dnia 16 września 2021 roku od godz. 9.00 w "Rumiankowym Przedszkolu" będą kontynuowane badania przesiewowe logopedyczne przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku w grupie dzieci : 4-l5 latków II "Żabki, 5-latków III " Biedronki", Dzieci 3-letnie z grupy I Motylki, tylko na życzenie rodziców. Prosimy Rodziców wychowanków o dostarczenie zgody na udział dzieci w badaniach (jeżeli nie zostały przekazane nauczycielom do grup).Webinar dla rodziców

serdecznie zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia rodziny w ramach współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Lokomotywa.

w tym miesiącu

Badania specjalistyczne w przedszkolu

Informujemy Rodziców/opiekunów prawnych wychowanków "Rumiankowego Przedszkola" o badaniach prognostycznych psychologiczno-pedagogicznych oraz badaniach przesiewowych logopedycznych dokonywanych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, które będą odbywały się na terenie placówki.
Prosimy rodziców/opiekunów prawnych dzieci o podpisanie i dostarczenie zgody na w/w  badania wraz klauzula RODO do wychowawczyń w grupach. Dokumentacja będzie udostępniona podczas zebrań grupowych organizacyjnych w podanych terminach oraz mailowo (we wcześniejszym ogłoszeniu dotyczącym zebrania organizacyjnego- zał nr 5)Dodatkowe informacje o organizacji roku szkolnego 2021/2022- przedstawiane na zebraniu z rodzicami

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków " Rumiankowego Przedszkola" mogą uzyskać informacje dotyczące opłat za przedszkole, które są uaktualnione i zamieszczone na stronie internetowej w zakładce: Rodzice-opłaty, ubezpieczenie NNW oraz w innych zakładkach. Ramowy rozkład dnia zamieszczony jest w zakładce: o nas.