OGŁOSZENIA


w poprzednim roku kalendarzowym

Przedłużenie czasu zamknięcia placówki

 W związku z trwającą i rozszerzającą się epidemią spowodowaną koronawirusem w Polsce informujemy,że decyzją MEN placówki oświatowe będą zamknięte do dnia 26.04.2020 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 09.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele przedszkola zamieszczają materiały edukacyjne na stronie poszczególnych grup, które zgodne są z podstawą programową i realizowanymi programami wychowania przedszkolnego." Domowe Przedszkole" propozycja zajęć edukacyjnych dla dzieci z przedszkola

W ramach projektu edukacyjnego na kanale TVP ABC rusza " wirtualne " Domowe Przedszkole".  Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 13.00 na platformie vod.tvp.pl w zakładce eSzkoła  na żywo prezentowane będą przedszkolakom zabawy edukacyjne. Dzieci mogą tam uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, podczas których mogą rysować, malować, poznawać literki i rozwiązywać zadania matematyczne, a także uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych. Zajęcia i zabawy  prowadzą nauczycielki przedszkola w towarzystwie Krasnala Hałabały i Myszki Franciszki. Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki do " Domowego Przedszkola".Zadania dydaktyczno- wychowawcze dla wychowanków przedszkola

 W związku z apelem i wskazaniami  Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych przez nauczycieli przedszkola w sytuacji ogłoszonej pandemii w związku z szerzącym się koronawirusem i zamknięciem placówek oświatowych informuję Rodziców wychowanków   " Rumiankowego Przedszkola", iż na stronach internetowych - grupowych zamieszczane są plany edukacyjne oraz materiały edukacyjne przygotowane przez nauczycieli do wykorzystania przez Rodziców do pracy indywidualnej z dziećmi podczas pobytu dzieci w domach. Materiały edukacyjne będą zamieszczane systematycznie, aby realizować treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Szczególną prośbę kierujemy do Rodziców dzieci 6- letnich z grupy " Sowy", aby wykonywać zadania ukierunkowane na wyposażenie w wiedzę i umiejętności kluczowe  podstawy programowej, w uzyskaniu gotowości szkolnej. Udostępnione są również zadania i materiały z języka angielskiego.ZASADY REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

ZASADY REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEMZawieszenie czasowe działalności placówek oświatowych w związku z korona wirusem

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na obszarze całej Polski.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU WYCHOWAWCZEGO Z ZUS

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU WYCHOWAWCZEGO ZE WZGLĘDU NA KORONAWIRUSA

Składania deklaracji pozostania na nowy rok szkolny 2020/2021

  Informujemy, iż obowiązkiem Rodziców wychowanków " Rumiankowego Przedszkola" jest złożenie deklaracji pozostania na nowy rok szkolny 2020/2021 w terminie od dnia 02.03.2020 roku do dnia 06.03.2020 roku ( poprzedzającym rekrutację do przedszkola) w sekretariacie przedszkola.Dni otwarte Przedszkola

W  związku z ogłaszaną rekrutacją od dnia 16 marca 2020 roku na rok szkolny 2020/2021 informujemy, iż dni otwarte przedszkola w naszej placówce będą organizowane

jeszcze wcześniej

Zmiany w opłatach za przedszkole

                  Działając na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  oraz § 5 Uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2447) określającego wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Zarządzeniem Nr 86/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak  w Białymstoku, ul. Rumiankowa 15 ,