Organizacja roku szkolnego 2021/ 2022

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

Serdecznie zapraszamy do "Rumiankowego Przedszkola"

 nowy rok szkolny 2021/ 2022 rozpoczyna się

1 września (środa).

 

Informacje organizacyjne w nowym roku szkolnym:

 

Godziny pracy placówki: 6. 30 - 17.00

Godziny pracy wychowawców w grupach przedszkolnych:

(szczegółowe informacje:  Ogłoszenia/ Godziny pracy wychowawców)

Grupa "Motylki": 8.00 -15.00 / 15. 30

Grupa "Żabki": 6. 30/ 7.00 - 16. 30/ 17.00

Grupa "Biedronki": 6. 30/ 7.00 - 16. 30/ 17.00

Grupa "Sowy": 7.00 - 15.00/ 16.00

Grupa "Pszczółki": 7.00/ 8.00 - 15. 00 / 16.00

      Zasady kontaktu opiekunów dzieci z personelem przedszkola:

Rodzice/ opiekunowie dzieci mają obowiązek regularnego zapoznawania się z informacjami na stronie internetowej przedszkola, informacjami przekazywanymi przez pracowników (w tym wychowawców) w formie emailowej podanej do kontaktu przez rodziców/ opiekunów i ustosunkowania się do nich.

Rodzice/ opiekunowie dzieci mają możliwość kontaktu z wychowawcami grup poprzez kontakt telefoniczny, przesyłanie wiadomości na podane przez wychowawców grup emaile grupowe, przesyłanie wiadomości na email przedszkola:

tel. do przedszkola: 85 661-38-55
e-mail: ps77@um.bialystok.pl

Zachowując zasady dobrego wychowania i poszanowania czasu wolnego pracowników przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy wychowawcy.

 

Ogólne zasady poruszania się po placówce przedszkolnej:

(opracowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ, GIS)

Zalecenia w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID- 19:

 

Zapewniamy Państwa o staraniach naszych pracowników celem zachowania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w naszej placówce:

 

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

 

 

„W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej. (…) Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.”

podstawa prawna: źródło https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy Państwu za współpracę

w obszarze dbałości o pomieszczenia przedszkolne

 i stosowanie się do powyższych zasad.

Dzięki owocnej współpracy

 nasi wychowankowie na co dzień przebywają w miłej, bezpiecznej atmosferze,

a frekwencja wychowanków przedszkola sięga niemalże 100 %.

 

Wz dyrektora przedszkola

Urszula Czykwin

Nauczyciele

Personel obsługowy