Przegląd recytatorski " Co w trawie piszczy"

I etap wewnątrzprzedszkolny

X edycja Konkursu Recytatorskiego

W tym roku przebiegającego pod hasłem

„Przyroda podlaska w czterech porach roku”

Rodziców wychowanków przedszkola serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w etapie wewnątrzprzedszkolnym Przeglądu Recytatorskiego

- Należy zgłosić  dziecko recytujące wiersz do wychowawczyni w grupie, podając autora i tytuł wiersza wg. wskazanej tematyki konkursowej w terminie do dnia: 6 listopada 2019

- Etap wewnątrzprzedszkolny przeglądu odbędzie się w dniu:7 listopada 2019

komisja konkursu recytatorskiego pod przewodnictwem Pani Dyrektor Bogusławy Czyrskiej wybierze z każdej grupy 1 dziecko, które będzie mogło uczestniczyć w etapie wojewódzkim Przeglądu Recytatorskiego organizowanego w naszej placówce z udziałem dzieci z białostockich i podlaskich przedszkoli oraz zaproszonych gości - honorowych patronatów imprezy

- W etapie wewnętrznym będzie przyznana również specjalna Nagroda Dyrektora " Rumiankowego Przedszkola"

- Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymają drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które zostaną wręczone na forum przedszkola w dniu 7 listopada 2019 roku.

- Etap wojewódzki odbędzie się w dniu: 14 listopada 2019

 Serdecznie zapraszamy Rodziców i wychowanków ' Rumiankowego Przedszkola"

X edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?

X edycji Przedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego,

przebiegającego w tym roku pod hasłem:

„Przyroda Podlasia w czterech porach roku”

  

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO

I. CELE I ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU:

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:

III. PRZEBIEG PRZEGLĄDU:

IV. PREZENTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RECYTATORSKICH:

V. TERMINARZ:

1.    Uczestnictwo w przeglądzie należy zgłosić do dnia 5 listopada 2019 r.

-e-mailowo w formie skanu karty uczestnictwa (załącznik nr 1) na adres przedszkola:  ps77@um.bialystok.pl z dopiskiem  ”Przegląd recytatorski”. 

-Klauzule informacyjne i zgoda rodziców należy przekazać w placówce w dniu odbywającej się imprez (załącznik nr 2).

2.     Przegląd odbędzie się 14 listopada 2019 r o godzinie 9. 30 (czwartek) w sali rytmicznej naszego przedszkola.

3.    Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe i dyplomy wszystkim uczestnikom oraz podziękowania dla nauczycieli, które będą wręczone podczas imprezy.

4.    Wszelkie pytania dotyczące przeglądu należy kierować telefonicznie pod nr telefonu: (85) 6613-855 w godzinach: 7.30- 14.30. Informacji udzielą: Urszula Czykwin, Ewa Wróblewska, Agnieszka Maślińska.

Serdecznie zapraszamy