III edycja konkursu literacko-plastycznego

pt. ,,Przyroda Polska i Ja"

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:

https://www.canva.com/design/DAFbVYi0jng/1063eq8Ca5ygzdc02qM1Kg/view?utm_content=DAFbVYi0jng&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

   Do pobrania:Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7