Konkurs plastyczny

"Białowieski świat Simony Kossak"

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole”

im. Simony Kossak w Białymstoku                                  

 

Organizatorzy konkursu:

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

Cele konkursu:

- inicjowanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,

- doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej,

- propagowanie działalności przyrodniczej placówki oraz patrona Pani profesor Simony Kossak.

Uczestnicy:

- Przedszkolaki w wieku 3 - 6 lat z Białegostoku.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do „Rumiankowego Przedszkola” w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Dzieci wykonują pracę w domu pod kierunkiem rodziców.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest indywidualne.
 4. Format pracy A4 lub A3, technika wykonania dowolna, płaska lub przestrzenna, możliwość wykorzystania wszelkich dostępnych materiałów.
 5. Każde dziecko może dostarczyć jedną pracę plastyczną.
 6. Na odwrocie prac plastycznych prosimy umieścić metryczkę:
  - imię i nazwisko oraz wiek dziecka (autora pracy),
  - nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko (autor pracy).
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć do grupy dziecka - do nauczyciela, do dnia  28 maja 2021r.
 8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez nauczyciela w grupie.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 03 czerwca 2021r. w przedszkolu.
 11. Przyniesione na konkurs prace stają się własnością organizatora. Mogą być wykorzystane do różnorodnych publikacji i promocji sztuki dziecięcej.
 12. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele przedszkola oraz koordynatorzy konkursu plastycznego Panie: Beata Filipczuk, Beata Bałdyga i  Karolina Faszcza.

 

  Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci