Klub Małego Wolontariusza
"Ósemeczka"


Nasze działania


Pomagam BO LUBIĘ "Podziel się szafą na Święta!"

Rodzicom wychowanków „Rumiankowego Przedszkola” serdecznie dziękujemy za udział  w świątecznej  akcji charytatywnej „ Podziel się szafą” organizowanej przez Komitet Społeczny „Pomagam bo lubię”.  Zebrane dary zostały przekazane na rzecz podopiecznych placówek takich jak Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, Caritas, Dom Dziecka w Krasnem. Dziękujemy za każdy da serca.

Spotkanie z pracownikiem Fundacji "Pomóż Im"

16 listopada 2016 roku dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Pana Grzegorza Bejda z Fundacji „ Pomóż Im” w ramach działającego Klubu Małego Wolontariusza pod nazwą „ Ósemeczka” , którego opiekunem jest Pani Ewelina Ostrowska. dzieci poznały zasady działalności i zakres prac wykonywanych przez wolontariuszy, którzy na co dzień opiekują się dziećmi z białostockiego hospicjum z chorobami nowotworowymi. Pomagać można już od przedszkola, o czym dobrze wiedzą nasi wychowankowie. Przeprowadzane akcje „Pola Nadziei” czy „ Świąteczna pocztówka” w znacznej mierze przyczyniają się do przygotowania naszych przedszkolaków, aby wykazywać się postawą etyczną, empatią wobec osób potrzebujących, chorych rówieśników i osób starszych.Zbiórka Baterii

XII edycja EKOKONKURSUAkcja Zbiórki BateriiZakładamy Pola Nadziei

Po raz czwarty nasze przedszkole przystąpiło do Akcji „Pola Nadziei” zorganizowanej przez Fundację „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci. Celem tej akcji jest propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Pierwszym naszym działaniem było posadzenie przez dzieci otrzymanych żonkili jako symbolu nadziei i tworzenie pola nadziei. Kolejnymi działaniami będą między innymi: udział w kweście żonkilowej, konkursach, zbiórka pieniędzy, zabawek, książek, słodyczy. Staramy się aby nasze przedszkolaki uczyły się bezinteresownie pomagać innym i nieść pomoc słabszym i chorym.