KONKURSYjeszcze wcześniej

Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu plastycznego "Przedszkolaki kochają przyrodę"

Patronat Honorowy:Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Słoneczny Stok” w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,Biebrzański Park Narodowy Nowa Szkoła, Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej,  Wydawnictwo Nowa Era,Wydawnictwo MAC,  Cukier- Lukier Białystokkonkurs plastyczny " Simona Kossak przyjacielem zwierząt"

                                        konkurs plastyczny wewnątrzprzedszkolny  

IX edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?"

 W dniu 15 listopada 2018 roku w „ Rumiankowym Przedszkolu” odbyła się impreza o zasięgu wojewódzkim -IX edycja Przeglądu Recytatorskiego „ Co w trawie piszczy?” pod hasłem „ Przyroda Polska w czterech porach roku”. Impreza miała na celu promowanie działalności przyrodniczej patrona przedszkola Simony Kossak oraz ukazanie piękna polskiej przyrody szczególnie w tak ważnym czasie, obchodów 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczyło 16 dzieci z podlaskich i białostockich przedszkoli: z Choroszczy, Supraśla, Wasilkowa oraz zgłoszonych placówek do przeglądu. Dzieci zaprezentowały przygotowane wybrane wiersze we wskazanej tematyce przygotowane we współpracy rodziców dzieci i nauczycieli z placówek przedszkolnych. Dzieci zaprezentowały talenty artystyczne: deklamacyjne, aktorskiej gry na scenie wzbudzając podziw i uznanie zaproszonych honorowych gości- patronatów honorowych imprezy: Prezydenta Miasta Białegostoku w osobie Pani Ewy Mituły Dyrektora Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, Towarzystwa Przyjaciół Energii Odnawialnej,   RDLP  , RDOŚ, Firmy Cukier Lukier, Nadleśnictwa Dojlidy , Spółdzielni Mieszkaniowej „ Słoneczny Stok” , Książnicy Podlaskiej Filii Nr 7, Wydawnictwa Nowa Era, Wydawnictwa MAC   oraz zgromadzonych rodziców dzieci i nauczycieli. Dzieci z grupy „Pszczółek” zadbały o wyraz artystyczny imprezy prezentując jesienne tańce, a także hymn przedszkola. Michał z grupy Pszczółek i Zosia z grupy „Sowy” czytali gościom gawędy Simony Kossak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, kolorowe kotki oraz wiele wspaniałych nagród w postaci książek, lizaków i przyrodniczych niespodzianek ufundowanych przez leśników. Uroczystość zakończyła się słodkim jesiennym poczęstunkiem.IX edycja konkursu recytatorskiego " Co w trawie piszczy?"

 w dniu 13 listopada 2018 roku w „ Rumiankowym Przedszkolu” odbyła się IX edycja konkursu recytatorskiego „ Co w  trawie piszczy?” pod hasłem „ Przyroda Polska w czterech porach roku”. W konkursie wzięły udział dzieci zgłoszone przez rodziców wychowanków ze wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci recytowały wybrane wspólnie z rodzicami wiersze opisujące polską przyrodę , jej piękno. Do konkursu zgłoszono 28 dzieci z grup przedszkolnych. Organizatorzy konkursu zwracali uwagę na artystyczny przekaz wiersza, dykcję małych artystów. To był ważny występ dla dzieci przełamujących swoją nieśmiałość, barierę strachu przed występem publicznym, w przypadku dzieci 3- letnich ich pierwszym na forum przedszkola. Po naradzie jury konkursu wyróżniono dzieci, które wezmą udział w IX etapie Przeglądu Recytatorskiego o zasięgu wojewódzkim, który odbędzie się 15 listopada 2018 w naszej placówce. A oto laureaci konkursu przedszkolnego: Kasia z grupy II „ Żabki”, Hubert z grupy III „ Sowy”, Inga z grupy IV „ Biedronki”, Marlena z  grupy V „ Pszczółki”. Specjalne wyróżnienie Dyrektora „ Rumiankowego Przedszkola” otrzymała Pola z grupy  V „ Pszczółki”. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie recytatorskim otrzymały pamiątkowe dyplomy orz drobne upominki.Konkurs plastyczny " Piękna nasza Polska cała"

W ramach realizacji projektu „ Piękna nasza Polska cała” ogłoszono konkurs plastyczny skierowany do dzieic i rodziców. Wpłynęło 24 prace plastyczne przestrzenne, wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 9 listopada 2018 roku podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy włączyli się do konkursu plastycznego. wszyscy otrzymali dyplomy pamiątkowe i drobne upominki. Galeria prac plastycznych została zorganizowana w holu przedszkola.Przegląd recytatorski " Co w trawie piszczy"

I etap wewnątrzprzedszkolny

VIII edycja Konkursu Recytatorskiego

 Rodziców wychowanków przedszkola serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w etapie wewnątrzprzedszkolnym Przeglądu Recytatorskiego „Co w trawie piszczy?VII edycja międzynarodowego konkursu plastyczno-edukacyjnego "Przedszkolaki kochają przyrodę"

  W Przedszkolu Samorządowym Nr 77  „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku odbyła się już VII edycja konkursu z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym z miasta Białegostoku , województwa podlaskiego oraz przedszkoli polskich z Litwy, a także Anglii. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Słoneczny Stok” w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Fundacja Zielone Płuca Polski, Biebrzański Park Narodowy , Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej , Wydawnictwo Nowa Era, Wydawnictwo Podręcznikarnia. Nauczyciele odpowiedzialni za realizację konkursu plastycznego w przedszkolu: mgr Ewelina Ostrowska ,mgr Jolanta Kłusewicz, mgr Ewa Wróblewska, mgr Beata Filipczuk.