Świadomy Przedszkolak- projekt edukacyjny

 16 listopada 2018 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" dzieci z grupy II Sowy" i grupy V "Pszczółki"  uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych w ramach realizacji projektu edukacyjnego " Świadomy Przedszkolak" prowadzony przez Fundację Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Impuls". Pan Sebastian i Pan Wojciech poprzez ciekawy dobór metod, form  i pomocy dydaktycznych  ukazali dzieciom powagę problemu i codzienne zmaganie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, pokonywaniu napotykanych barier i utrudnień z jakimi się spotyka osoba niepełnosprawna. Dzieci obejrzały film animacyjny, który wskazywał różnorodną niepełnosprawność. Poprze różnorodną formy dzieci mogły przenieść się do świata ludzi niewidomych, niesłyszących, poruszających się na wózkach inwalidzkich. To była prawdziwa lekcja tolerancji, dostrzeżenia ludzi z niepełnosprawnością i traktowania ich równorzędnie w relacjach oraz wskazania jak należy pomagać takim ludziom w różnych sytuacjach. Dzieci przekonały się, jak trudno jest poruszać się gdy człowiek nie widzi, nie słyszy, albo jak radzić sobie z napotykanymi progami i schodami, których nie brakuje w otoczeniu. Dzieci na zakończenie spotkania otrzymały znaczki, książkę dla niewidomych, filmy animowane, by sobie utrwalać to czego sie dowiedziały w spotkaniu.

Serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi- naszemu absolwentowi przedszkola, Panu Sebastianowi za piękne spotkanie w wymiarze tolerancji i wczesnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. To od nich będzie zależało jaką wrażliwość i empatią będą prezentować w dorosłym życiu spotykając na swojej drodze osobę niepełnosprawną.

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17