Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119 z dnia 4 maja 2016 r.) z uwzględnieniem sprostowania do rozporządzenia Parlamentu i Rady(UE) 2016/679 (...) (Dz.Urz.UE.L.2018.127 z dnia 23 maja 2018 r.)znane powszechnie jako rozporządzenie RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
W związku z powyższym informujemy, że:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku ;                                                                              

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: ps77@um.bialystok.pl

Poniżej przekazujemy  szczegółowe informacje na temat prowadzonej  Polityki prywatności,  ochrony i dostępu do danych osobowych dotyczących rodziców/opiekunów prawnych oraz  dzieci pozostających pod ich  opieką/kuratelą korzystających z usług Przedszkola Samorządowego Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku a także innych innych osób związanych z placówką w formie wykazanych linków/ zawierających odpowiednią dokumentacji zgodnych z w/w przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).                                                       

kandydat do pracy - zgoda na rekrutacje pracownikow.pdf

klauzula informacyjna - przetarg.pdf

klauzula informacyjna - zapytanie ofertowe.pdf

Klauzula informacyjna dla kontrahentow.pdf

klauzula informacyjna dla pracownika.pdf

klauzula informacyjna dla rodzicow podstawowa.pdf

Polityka prywatnosci na strone internetowa.pdf