Placówki wspierające dziecko i rodzinę

 

Jeżeli macie Państwo potrzebę skorzystać z usług specjalistów zajmujących sie pomocą

w rozwiązywaniu problemów rodziny podajemy przydatne numery telefonów i adresy

placówek, które zajmują sie następującymi zagadnieniami:

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

Ul. Piotrkowska 2A, tel. 744 53 17

(problemy wychowawcze i emocjonalne, terapia logopedyczna, terapeutyczna,

zajęcia edukacyjne dla rodziców)

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

Ul. Mazowiecka 35, tel. 742 34 34

(zaburzenia rozwojowe, trudności wychowawcze, zaburzenia w zachowaniu,

zajęcia logopedyczne, porady pedagogiczne, terapia rodzinna)

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3

Ul. Piotrkowska 2A, tel. 744 53 50

(porady pedagogiczne i logopedyczne, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców)

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży

z Zaburzeniami Emocjonalnymi

Ul. Mickiewicza 31/2, tel. 732 86 66

(psychoterapia dzieci i młodzieży, pomoc w likwidowaniu zaburzeń o podłożu nerwicowym,

grupy terapeutyczne i edukacyjne dla rodziców)

 

Poradnia Rodzinna przy Oddziale Miejskim TPD w Białymstoku

Ul. Liniarskiego 1 a, tel. 742 40 54

(poradnictwo rodzinne, pomoc pedagogiczna w zakresie komunikowania sie w rodzinie

i rozwiązywania konfliktów, pomoc psychologiczna w zakresie wzmacniania poczucia

bezpieczeństwa, objawów nerwic dziecięcych, pomoc prawna)

 

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Ul. Malmeda 8,

(różnorodne formy pomocy osobom i rodzinom potrzebującym)

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej

Ul. Storczykowa 5, tel. 663 56 76

(poradnictwo, pomoc prawna)

 

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny dla ofiar przemocy seksualnej

Ul. Dziesięciny 15, tel. (085) 652 54 94, 0 801 000 180

(poradnictwo dr Chrzanowska, pomoc prawna)

 

Monar punkt konsultacyjny

Ul. Berlinga 8, tel. (085) 651 – 65 – 64

( otwarte we wtorki poradnictwo dla rodziców,

konsultacje psychiatry i psychologa, artterapia dla dzieci)

 

ETAP

Ul. Włókiennicza 7, tel. (085) 744 - 52 – 24

(pomoc psychologiczna i pedagogiczna)