Opis przedszkola

 

 

Budynek

 

 

W 2011 roku budynek Przedszkola po termomodernizacji i modernizacji pomieszczeń, stwarza warunki do efektywnej edukacji i wszechstronnego rozwoju dzieci oraz wpływa na podwyższenie jakości świadczonych usług i pracy kadry pedagogicznej, a także personelu administracyjno-obsługowego.

 

 

Fot. Budynek przedszkola przed termomodrnizacją-2010 rok

 

 

Fot. Budynek " Rumiankowego Przedszkola" po termomodernizacji- 2012 rok

 

Przebudowane zostało wejście główne przedszkola, które obecnie jest wykonane w formie "zimowego ogrodu". Budynek przedszkola jest obiektem parterowym z przestronnymi i kolorowymi salami zabaw, wyposażonych w nowe meble, atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne. Dodatkowe zaplecze stanowi podpiwniczenie, które w części wykorzystywane jest do zajęć ruchowych i gimnastycznych oraz do zajęć dodatkowych: rytmiki, języka angielskiego, tańców: nowoczesnego i zespołu Mażoretek "Rumianki" oraz lekcji religii katolickiej i prawosławnej. W utworzonych salach odbywają się również spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci oraz uroczystości i imprezy przedszkolne.

 

Wydzielony jest pokój nauczycielski, w którym swobodnie można porozmawiać z rodzicami lub zapoznać się z lekturą fachową, wymienić się informacjami, przeczytać ogłoszenia. Stworzono dogodne warunki specjalistom, wyposażając placówkę w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia terapii logopedycznej i pedagogicznej z wychowankami przedszkola.

Wychowankowie mają do dyspozycji salę świetlicową, niezbędną do zabaw i zajęć ruchowych oraz do oglądania filmów przyrodniczych, edukacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli podczas realizacji tematyki tygodnia oraz innowacji programowej "Dlaczego w trawie piszczy?" autorstwa Rady Pedagogicznej pod kierunkiem Iwonny Zaborowskiej.

Nauczyciele mają do dyspozycji zorganizowane zaplecze systematycznie uzupełniane w pomoce dydaktyczne w zakresie rozwijania mowy i myślenia, pojęć matematycznych, wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, do prowadzenia terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej oraz realizowania zabaw badawczych zawartych w innowacji programowej "Dlaczego w trawie piszczy?", a także treści wybranego programu wychowania przedszkolnego. Przedszkole dysponuje również pomieszczeniem z rekwizytami teatralnymi, dekoracyjnymi, a także odpowiednim zapleczem dla kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi gwarantującym odpowiednie warunki pracy pod kątem wymogów bhp i ppoż.

Przebudowa wejścia głównego wygospodarowała miejsce na nową lokalizację szatni dla dzieci, które obecnie mieści się w klatce schodowej oraz pomieszczeniach piwnicznych przedszkola. Duży, reprezentacyjny hol służy do ekspozycji prac plastycznych wychowanków, organizacji wystaw artystycznych i fotograficznych oraz zamieszczania niezbędnych informacji skierowanych do rodziców wychowanków dotyczących funkcjonowania i aktualnych wydarzeń przedszkola.

Dodatkowym atutem przedszkola jest patio zlokalizowane w centrum budynku oraz tarasy, które usprawniają organizację spacerów, tworzą warunki do swobodnych zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem stolików, a także jako miejsce do słuchania literatury dziecięcej podczas relaksu poobiedniego.

 

Sale i pomieszczenia przedszkolne

 

Wychowankowie przebywają w 5 przestronnych i kolorowych salach zabaw- oddziałach podzielonych na grupy wiekowe, utworzone w oparciu o dokonany nabór na nowy rok szkolny. W salach znajdują się meble, zabawki, urządzenia audiowizualne: komputer, wieża stereo, magnetofon oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.

Fot.Zabawy z rówieśnikami w kolorowych salach, wyposażonych w atrakcyjne zabawki
i pomoce dydaktyczne, fot. Bogusława Czyrska

 

Ogród przedszkolny

 

Lokalizacja przedszkola na obrzeżach osiedla "Zielone Wzgórza" w otoczeniu zieleni- pobliskiej olszyny i łąki umożliwia przedszkolakom bezpośredni i stały kontakt z przyrodą oraz dokonywanie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Realizowana innowacja programowo-metodyczna " Dlaczego w trawie piszczy? we wszystkich grupach wiekowych oparta jest na obserwacjach i doświadczeniach przyrodniczych, które głównie realizowane są w ogrodzie przedszkolnym.

Fot. W ogrodzie przedszkolnym dzieci obserwują kwiaty, owady, ptaki, zwierzęta w różnych porach roku,
fot. Bogusława Czyrska

 

 

Fot. Jesień podziwiana przez okna przedszkola z widokiem na pobliski lasek fot. Urszula Czykwin

 

 

W pogodne dni dzieci wypoczywają i bawią się w ogrodzie przedszkolnym, wyposażonym w urządzenia terenowe oraz piaskownice.

 

 

Fot. Zabawy z wykorzystaniem urządzeń terenowych., fot. Nina Dowgier

 

 

Fot. Zabawy z wykorzystaniem urządzeń terenowych., fot. Nina Dowgier