Innowacja programowa "Dlaczego w trawie piszczy"
wdrażana od 1 września 2012 roku.

W naszym przedszkolu - postawiliśmy na ciekawość świata i wrażliwość. Te dwie immanentne cechy wieku dziecięcego wymagają niezwykłej troski i starań. Należy je umiejętnie podtrzymywać i rozwijać po to, by zagnieździły się jak najdłużej w małym człowieku i pozostały z nim na całe życie.

"Dlaczego w trawie piszczy?"- to koncepcja, w której dziecięca ciekawość będzie zaspokojona. Tytułowe "dlaczego" znajdzie zaskakujące, nieznane dotąd wyjaśnienia. Wyjaśnienia zapadające w pamięć dzięki zaangażowaniu się dziecka w działania związane z tematem. Innowacja dotyczy włączenia do realizacji dodatkowych treści przyrodniczych, starannie wybranych pod kątem ich ładunku emocjonalnego i informacyjnego.

Poszukując takich treści, autorzy będąc pod wrażeniem gawęd radiowych prof. Simony Kossak, postanowili oprzeć się na ogromnej wiedzy a jednocześnie wielkiej wrażliwości i niezwyczajnemu spojrzeniu Pani Profesor. To było właśnie to, o co chodziło - można było wyłowić w powodzi wiedzy przyrodniczej, tak jak w gąszczu trawy - rzeczy i zjawiska z pozoru mikroskopijne ale o ogromnym znaczeniu dla rozumienia przyrody, dla budowania tego rozumienia od najmłodszych lat.

Autorzy innowacji dokonali gruntownej analizy gawęd prof. Simony Kossak wydanych w tomach: Ziemia, Powietrze, Woda. Wybrano treści przyrodnicze według przyjętego klucza, którym ustanowiono "Ciekawość świata i wrażliwość". Autorzy starali się wyszukiwać informacje zaskakujące, często mało znane, bardzo ciekawe, dotyczące świata przyrody z którym dzieci mają kontakt. Tak było w przypadku z pozoru znanych zwierząt, takich jak: wróbel, bocian, gąsienica, żaba, mrówka, niedźwiedź i innych. Z takich cegiełek postanowiono budować dziecięcy fundament rozumienia przyrody.

Fot. Pszczoły- zakończenie zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą projektu w grupie 5- latków,
fot. Bogusława Czyrska

Fot. Biedronki- zajęcia edukacyjne prowadzone metodą projektu w grupie 5-6- latków, fot. Bogusława Czyrska

Treści edukacyjne zostały pogrupowane w 3 obszarach, zgodnie z koncepcją prof. Simony Kossak: Woda, Powietrze, Ziemia. W każdym obszarze znajdują się informacje o wybranych zwierzętach:

oraz różnorodne ZABAWY BADAWCZE, które służyć będą rozwijaniu zainteresowań dzieci materią ożywioną i nieożywioną w postaci eksperymentów i praktycznie rozwiązywalnych problemów dotyczących zjawisk w obrębie obszarów: powietrze, woda i ziemia.

Innowacja "Dlaczego w trawie piszczy" obejmie nie tylko treści przekazywane dzieciom podczas zabaw i zajęć edukacyjnych umożliwi również prezentację swoich umiejętności recytatorskich i plastycznych podczas konkursów organizowanych w przedszkolu.

Fot. Sowa- wykonana z liści jesiennych przez grupę dzieci 6- letnich-zajęcia edukacyjne
realizujące innowację programową, fot. Urszula Czykwin

Fot. Wycieczka przyrodnicza- Nadleśnictwo Czarna Białostocka, fot. Urszula Czykwin