LOGO "Rumiankowego Przedszkola"
imieniem Simony Kossak

Logo przedszkola zostało wyłonione w konkursie plastycznym skierowanym do dzieci, przy współpracy komisji konkursowej Rady Rodziców i nauczycieli przedszkola (grudzień 2011 rok).

Autorem logo "Rumiankowego Przedszkola został wychowanek Kewin Tworkowski uczęszczający wówczas do grupy IV-6-latków.