Z historii Przedszkola

 

W roku 1988, a dokładnie dnia 26 sierpnia oddano do użytku budynek Państwowego Przedszkola Nr 77 w Białymstoku, na nowo powstałym osiedlu „Zielone Wzgórza”, mieszczącym się przy ul. Rumiankowej 15 w Białymstoku.

W budynku głównym placówki przy ul. Rumiankowej 15 mieściło się pięć oddziałów, a w Filii Państwowego Przedszkola Nr 77 w Białymstoku, mieszczącej na parterze w bloku się przy ul. Lnianej funkcjonowały trzy oddziały.

W 1990 roku w wyniku trudnej sytuacji podyktowanej malejącą liczebnością dzieci w wieku przedszkolnym i potrzebami białostockich rodzin, zlikwidowano Filię Państwowego Przedszkola Nr 77 w Białymstoku, mieszczącą się przy ul. Lnianej.

Od 2000 do 2004 roku w budynku przedszkola funkcjonowała 5- godzinna klasa „zerówka”, w której dzieci 6- letnie odbywały roczne przygotowanie do szkoły podstawowej.

Wraz z wejściem ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Kuratorzy Oświaty. Prowadzenie i organizacja pracy przedszkola stało się zadaniem samorządu gminy Białystok. Placówka zmieniła wówczas nazwę na Samorządowe Przedszkole Nr 77 w Białymstoku.

W obecnej chwili na terenie przedszkola funkcjonuje pięć oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci w wieku przedszkolnym. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym metodyk wychowania przedszkolnego oraz 18 pracowników administracji i obsługi.

We wrześniu 2011 roku rozpoczęto procedurę wypełniania harmonogramu działań i procedur zmierzających do nadania imienia placówce Pani profesor Simony Kossak i wyboru nazwy, w której uczestniczyła cała społeczność przedszkola.

Podczas XXVI sesji Rady Miejskiej Białegostoku, w dniu 23 kwietnia 2012 roku, podjęto projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania imienia placówce w brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak w Białymstoku.

 

W dniu 15 czerwca 2012 roku podczas uroczystości z udziałem władz miejskich, kuratorium oświaty, rodziny Kossaków, wielu znakomitych gości oraz białostockich mediów Przedszkolu Samorządowemu Nr 77 w Białymstoku została nadana nazwa „Rumiankowe Przedszkole” oraz imię Pani profesor Simony Kossak.

Dotychczasowa owocna współpraca społeczności przedszkolnej przekłada się na obraz placówki: nowoczesnej z dużym potencjałem rozwoju, ale również z tradycjami, wynikających z 25- letniej działalności, czyniąc z niej atrakcyjne miejsce edukacji przedszkolnej na białostockim osiedlu „Zielone Wzgórza”. 

 

 

 

 

Nadanie nazw grupom przedszkolnym

 

 

30 października 2012 roku w obecności zaproszonych honorowych gości Pani Joanny Kossak (siostrzenicy Simony Kossak) oraz Pana Lecha Wilczka odbyła się uroczystość przedszkolna nadania certyfikatów nazw grupom:

 

Uwieńczeniem przedszkolnego święta było posadzenie w ogrodzie drzewa- Lipy „Simona” pochodzącego z Leśniczówki Dziedzinka, w której Simona Kossak spędziła najszczęśliwsze dni swojego życia. Jubileuszowe drzewo z okazji 25- lecia przedszkola oraz nadania nazwy

„ Rumiankowe Przedszkole” imieniem Simony Kossak będzie pomnikiem przyrody.