Metody i formy pracy dydaktyczno- wychowawczej

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe nauczyciele wykorzystują metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m.in.:

 

Formy pracy:

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia: