Kadra pedagogiczna i personel przedszkola

Kadrę Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego Nr 77 " Rumiankowe Przedszkole" im. Simony Kossak w Białymstoku  stanowią wykwalifikowani nauczyciele. Rada Pedagogiczna składa się:   z dyrektora i 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz ze specjalistów zatrudnionych od dnia 1 .09.2022 r: 2 pedagogów specjalnych, logopedy oraz psychologa zatrudnionego od dnia 1.09.2023 r

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie ze stażem pracy od 5 – 36 lat. Spośród kadry pedagogicznej i specjalistów 4 – jest nauczycielami dyplomowanymi, 2 – mianowanymi i 3- kontraktowymi, 2 -nauczycieli początkujących.  Nauczyciele przedszkole ustawicznie  podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. W większości posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej , terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz do 2 nauczycieli do  prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego realizuje 2 nauczycieli, na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 nauczyciel

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego, autorskie, profilaktyczne, innowację programową " Dlaczego w trawie piszczy?"- autorstwa Rady Pedagogicznej oraz " Z kolorami przez świat"- autorstwa Pani Jolanty Kłusewicz ,które uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, wzbogacają wiedzę przyrodniczą oraz  indywidualne potrzeby i rozwijają twórczą osobowość dziecka.

Stwarzamy naszym wychowankom atmosferę wychowawczą opartą na życzliwości, akceptacji w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Personel pomocniczy: pomoc nauczyciela- 2 osoby, woźne oddziałowe- 5 osób , personel kuchenny- 3 osoby, konserwator, pracownik ds. prac lekkich oraz personel administracyjny: główna księgowa, starszy intendent, samodzielny  referent. Pracownicy przedszkola dbają o prawidłowość funkcjonowania przedszkola w zakresie finansów, spraw kadrowych, prawidłowego żywienia także o estetyczny wizerunek przedszkola, stwarzając domową atmosferę przedszkolakom i ich rodzicom.  

Intendent oraz pracownicy kuchni przedszkolnej zapewniają dzieciom zdrowe, urozmaicone i smaczne posiłki, z uwzględnieniem diety bezmlecznej, bezjajecznej.  Urozmaicony i wzbogacany jadłospis w owoce i warzywa charakterystyczne dla aktualnej pory roku jest ważnym atutem naszej placówki- promującej zdrowy styl odżywiania się. Do kuchni został zakupiony piec konwekcyjny, który gwarantuje wysoką jakość sporządzanych posiłków (bez użycia tłuszczów)  a także wykonywania ciast, bułeczek we własnym zakresie.