Działalność związana z naszym Patronem


Organizowanie cyklicznych konkursów o zasięgu miejskim związanych z działalnością przyrodniczą Patrona Pani prof. Simoną Kossak

Konkurs plastyczny "Przedszkolaki kochają przyrodę", organizowany od 2010 roku

Patronat honorowy konkursu:
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dobrzański
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Nadleśnictwo Lasów Państwowych Dojlidy
Biebrzański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy

Goście honorowi: Pani Joanna Kossak, Pan Lech Wilczek

Celem konkursu jest:

 1. Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej na miarę możliwości percepcyjnych dzieci.
 2. Ukierunkowywanie ich obserwacji na wybrane obiekty i zjawiska oraz piękno otaczającej przyrody.
 3. Inicjowanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i postaw proekologicznych.
 4. Pobudzanie dzieci do twórczości artystycznej i czerpania z tego satysfakcji.

Fot. Honorowi gościekursu plastycznego "Przedszkolaki kochają przyrodę": Pani Joanna Kossak i Pan Lech Wilczek oraz Pani Ewa Majewska z RDLP, fot. Zbiory własne przedszkola

Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu:
mgr Jolanta Kłusewicz ,
mgr Nina Dowgier

Fot. Nagroda specjalna Pana Lecha Wilczka- konkurs 2012 roku, fot. Zbiory własne przedszkola

Przegląd recytatorski "Co w trawie piszczy" organizowany od 2009 roku

Patronat Honorowy przeglądu:
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Nadleśnictwo Białowieża
Biebrzański Park Narodowy
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Filia Nr 7 w Białymstoku
Grupa Edukacyjna Konsultanci Oświatowi
Wydawnictwo Nowa Szkoła
Polskie Radio Białystok

Celem konkursu jest:

 1. Popularyzacja utworów literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej.
 2. Umożliwienie dzieciom poznania języka literackiego.
 3. Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
 4. Ćwiczenie pamięci odtwórczej, wyrazistości wypowiedzi oraz właściwej deklamacji wiersza.
 5. Rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego dzieci w wieku przedszkolnym.
 6. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznawanie zwyczajów ptaków i owadów.
 7. Popularyzacja działalności przyrodniczej Patrona Pani profesor Simony Kossak

Fot. II edycja Przeglądu Recytatorskiego "Co w trawie piszczy?"- 2011 r, fot. Zbiory własne przedszkola

Fot. III edycja Przeglądu Recytatorskiego "Co w trawie piszczy?"- żywioł powietrze, fot. Zbiory własne przedszkola

Honorowi goście Patronujący imprezie:
Panie z Książnicy Podlaskiej Filii Nr 7 w Białymstoku- Pani Elżbieta Koczot i Pani Elżbieta Tomaszuk, Pani Ewa Majewska z RDLP, Pani Barbara Bańka z Nadleśnictwa Białowieża, Pani Małgorzata Wnuk z RDOŚ, Przedstawicielka z PTOP w Białymstoku- Pani Gabriela Kułkowska, Pan Tomasz Filipczuk z Grupy Edukacyjnej Konsultanci Oświatowi.

Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu:
mgr Ewa Pieczyńska, mgr Urszula Czykwin, mgr Beata Filipczuk, mgr Ewa Wróblewska

Fot. Na scenie prezentowały się dzieci od 3 do 6- lat z 18-tu białostockich przedszkoli., fot. Bogusława Czyrska