Warsztaty stomatologiczne

W dniach 1 i 8 marca w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty stomatologiczne przygotowane przez pracownika Wyższej Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Białymstoku Panią Małgorzatę Dobrzyńską. Akcja przeprowadzona została przy współudziale licznych studentek, które wspomagały działania nauczycieli przedszkola.

W trakcie warsztatów nasi wychowankowie zapoznali się z prawidłową higieną jamy ustnej oraz w praktyce poznali techniki szczotkowania zębów. Dzieci obejrzały ciekawe plansze edukacyjne oraz film edukacyjny o dr. Ząbku. Podsumowaniem zajęć było wykonanie samodzielnie przez dzieci prac plastycznych dotyczących tematyki dbałości o higienę jamy ustnej.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Dobrzyńskiej

- mamie naszych absolwentów Pawła i Izabeli

za wieloletnią współpracę oraz odpowiadanie na potrzeby naszej placówki.

"Kto ma w dobroci silną wolę służenia ludziom. 

Temu życie pięknym snem będzie." / Janusz Korczak/Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5