Zajęcia edukacyjne w ramach " Akademii UDT dla Dzieci"

Dzieci z grupy „ Pszczółki” oraz z grupy „ Sowy”  w dniu 24 września 2015 uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Inspektorów z Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału w Białymstoku w ramach projektu  „ Akademia UDT dla Dzieci” .Inspektorzy UDT Pan Mirosław Blacha oraz Pani Aneta Żmujdzin stosując metody i formy zajęć edukacyjnych dostosowanych do wieku przedszkolnego w kreatywny i interesujący sposób  popularyzowali bezpieczeństwo techniczne oraz profilaktykę w eksploatowaniu ogólnodostępnych urządzeń technicznych (winda, ruchome schody, podjazdy inwalidzkie itp.). Wychowankowie podczas zajęć byli wyposażeni  w kamizelki odblaskowe oraz ochronne kaski mogli obejrzeć urządzenia ułatwiające pracę inspektorom nadzoru  technicznego w codziennej pracy zawodowej.  Dzieci z grup „ Pszczółek „ oraz „ Sowy” wykazały się aktywnością, wiedzą oraz zainteresowaniem przedstawianego zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa.Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz wspaniałe nagrody.

 Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Dariuszowi Kozłowskiemu , Inspektorom z Urzędu Dozoru Technicznego Pani Anecie Żmujdzin i Panu Mirosławowi Blacha oraz Panu Mirosławowi Sumorek za organizację zajęć edukacyjnych i podjęcie profilaktycznych działań promujących bezpieczeństwo techniczne z wykorzystaniem urządzeń w codziennym funkcjonowaniu z udziałem przedszkolaków z „ Rumiankowego Przedszkola”.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9