Sprzątanie świata 2015

,,Sprzątanie świata" jest międzynarodową kampanią związaną z promocją ochrony środowiska, której głównym organizatorem w Polsce jest fundacja Nasza Ziemia. Nasze przedszkole po raz kolejny wsparło działania proekologiczne fundacji, sprzątając 18 września 2015r. teren osiedla Zielone Wzgórza. Poprzez takie inicjatywy nasi wychowankowie budują świadomośc proekologiczną oraz kształtują podwaliny, aby w przyszłości podejmowac działania na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna edycja pod hasłem: ,,Wyprawa - poprawa" miała na celu ukazanie, jaką rolę może odegrac każdy z nas w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminie. Całym sercem wspieramy takie przedsięwzięcia!

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4