ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ

Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną przeznaczone są dla dzieci:

        Celem ćwiczeń jest takie poprawienie tej sprawności, by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki. A w szczególności, by mogło pisać dostatecznie szybko i czytelnie.

Poprawienie sprawności manualnej jest możliwe tylko poprzez wykonywania różnorodnych zajęć ręcznych, a zwłaszcza rysunków. Najczęściej jednak dzieci z zaburzeniami manualnymi rysują bardzo mało i niechętnie. Trudności, jakie napotyka dziecko przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów podczas rysowania nie sprzyjają rozbudzeniu zamiłowania do tej czynności, a niezadowalające efekty pracy mogą całkiem zniechęcić do działania. Dlatego bardzo szybko dziecko nabiera przekonania, że nie potrafi rysować i rezygnuje z prób przezwyciężania trudności. Taka postawa często jest utrwalana przez rodziców, którzy stwierdzają po prostu, że dziecko nie ma zdolności rysunkowych, tak samo jak oni, i na tym poprzestają.

        W momencie, gdy zaczynamy pracę z dzieckiem o słabej sprawności rąk, najczęściej jest ono już całkiem zniechęcone do rysowania. Najlepiej więc zaczynać pracę wyrównawczą od innych rodzajów zajęć manualnych, np. lepienia z plasteliny lub malowania. Przełamaniu niechęci dziecka do prac ręcznych sprzyja zastosowanie na początku techniki plastycznej, dotąd nie stosowanej przez dziecko, np. malowanie grubym pędzlem i farbami klejowymi lub flamastrami. Bardzo ważne jest, by te pierwsze prace były dość łatwe do wykonania i dawały możliwość uzyskania ciekawych efektów plastycznych. Mogą to być na przykład duże barwne kompozycje malowane grubym pędzlem farbami klejowymi.

Usprawniając rękę dziecka musimy stopniowo przechodzić od zadań łatwych, prostych, do coraz trudniejszych, wymagających wykonywania coraz drobniejszych, precyzyjniejszych ruchów.

Na program rozwijający sprawność manualną składają się trzy zasadnicze grupy ćwiczeń:

1. ćwiczenia rozmachowe, rozluźniające napięcie mięśniowe,

2. ćwiczenia usprawniające dłoń i końce palców,

3. ćwiczenia przedramienia i nadgarstka.

 

1. Ćwiczenia rozmachowe, rozluźniające napięcie mięśniowe:

2. Ćwiczenia dłoni i palców: 

3. Ćwiczenia przedramienia i nadgarstka: 

 

Należy pamiętać:

 

 

Opracowała: mgr Beata Bałdyga w oparciu o ulotki wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.