RATUJMY KASZTANY 2017

Klub Małego Wolontariusza „Ósemeczka” w dniach 09 – 27 października 2017 dołączyły do akcji: RATUJMY KASZTANY 2017

organizowanej przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego W Białymstoku.

    Pomimo już coraz chłodniejszych dni wolontariusze z zapałem zabrali się za zbieranie i uprzątanie opadłych liści kasztanowców, wewnątrz których zimują osłonięte kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Poczwarki zimujące w opadłych liściach wytrzymują temperatury do -23°C. Pod koniec kwietnia wylatują z nich pierwsze motyle i przesiadują na pniach drzew. Samice składają jaja na liściach, jedna składa od 20 do 30 jaj. Po 2-3 tygodniach wylęgają się larwy i wgryzają się one do wnętrza liścia, gdzie żerują przez 3-4 tygodnie. Uszkodzone liście przedwcześnie opadają. Drzewa są osłabione, tracą walory dekoracyjne, nie kwitną i nie wiążą owoców w następnym roku. Coroczne silne uszkodzenia mogą doprowadzić do częściowego lub całkowitego zamierania drzew.

    Przedsięwzięcie to ma, więc bardzo istotne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej kasztanowców, jednocześnie pełni funkcję edukacyjną oraz podnosi świadomość proekologiczną naszego najmłodszego społeczeństwa.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24