Podsumowanie "Akcji zbiórki baterii"

 

PODSUMOWANIE

 

XII edycji EKOKONKURSU „Akcja Zbiórki Baterii”

pod hasłem Bez Stresu dla Środowiska

 

Akcja obejmowała zbiórkę w dwóch kategoriach: EKOPRZEDSZKOLA i EKOGRUPA, przy czym:

  1. Tytuł EKOPRZEDSZKOLA zapewni sobie placówka oświatowa, która zbierze największą ilość baterii (w kg) w przeliczeniu na jednego przedszkolaka.

  2. Tytuł EKOGRUPY grupa przedszkolna, która zbierze najwięcej baterii (w szt.)

Zebrano łącznie 2170 sztuk

baterii.

Oto wyniki każdej z grup:

gr. I „ Motylki” – 746 sztuk

gr. II „Żabki” – 327 sztuk

gr. III„Biedronki” – 1000 sztuk

gr. IV „Sowy” – 97 sztuk

 

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze trzy miejsca pod względem ilości

przyniesionych baterii zdobyli:

 

1. Piotr Czernik – 459 sztuk z grupy III „Biedronki”

2. Szymon Hołownia – 419 sztuk z grupy III „Biedronki”

3. Jakub Warwiński – 160 sztuk z grupy I „Motylki”

 

Uroczyste ogłoszenie wyników akcji nastąpi na Pikniku Rodzinnym

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę baterii serdecznie dziękujemy.

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1