„Pomaganie fajna sprawa, w tym jest dobro i zabawa!”

 

    Jednym z zadań stawianych przed przedszkolem jest kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, naszych wychowanków. W związku z tym nasze przedszkole w listopadzie 2016 roku dołączyło do Fundacji „Świat na Tak” prowadzącego Kluby Ośmiu. Powstały Klub Małego Wolontariusza „Ósemeczka”– to wspólne miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy . Głównym celem Klubu „Ósemeczka” jest: niesienie bezinteresownej pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach, pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zwierzętom oraz działania na rzecz środowiska naturalnego. Pamiętamy także o tym, aby dzielić się swoją radością i uśmiechem z innymi.

Wolontariusze naszego Klubu kierują się w swojej pracy trzema zasadami:

 1. zasada osobistej pracy i na rzecz potrzebujących pomocy,

 2. zasadą etyczną „wstyd za zło”,

 3. budowanie cywilizacji miłości,

    Podejmowana przez – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości. Dzięki wolontariatowi można zaszczepiać w dzieciach altruizm stanowiący alternatywę dla konsumpcyjnego stylu życia. Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być. Poszerza ich horyzonty i rozwija zainteresowania, stwarza okazję do budowania świata wartości i znajdywania autorytetów.

    Wychowankowie naszego przedszkola są otwarci i ciekawi świata, pełni pasji i zaangażowania. Wielokrotnie udowodnili, że w podejmowanych przez siebie działaniach potrafią kierować się wrażliwością na potrzeby innych.

    Działanie KLUBU MAŁEGO WOLONTARIUSZA „ÓSEMECZKA”, wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat pragnie odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Mamy też nadzieję zmotywować rodziców do współpracy z nami i wspólnych przygotowań prezentów, lub zbiórek darów wraz z dziećmi. Cały rok będziemy prowadzić różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących. Koordynatorem wolontariatu jest pani Ewelina Ostrowska - nauczycielka z grupy III „Biedronki”, z którą można się kontaktować w kwestii zaproponowania konkretnej działalności charytatywnej.

Klub Małego Wolontariusza „Ósemeczka” w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 podjął wiele działań pomocowych. Były to między innymi:

 1. Akcja Sprzątanie Świata – Polska pod hasłem:„Podaj dalej... drugie życie odpadów"– wrzesień 2016r.

 2. Pola nadziei”– kampania społeczna, posadzenie żonkili symboli nadziei prze budynkiem przedszkola – październik 2016r.

 3. Akcja „Ratujmy Kasztany 2016”– listopad 2016r.

 4. Akcja „Żołędzie dla ZOO” – listopad 2016r.

 5. Udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Pana Grzegorza Bejda z Fundacji "Pomóż Im". Przedszkolaki poznały zasady działalności i zakres prac wolontariusza.

 6. Akcja „Pomagam BO LUBIĘ! Podziel się szafą na święta!”– grudzień 2016r.

 7. Akcja „Zrób świąteczną kartkę dla kombatantów wojennych”.

 8. Przygotowanie ozdób Bożonarodzeniowych dla Fundacji „Pomóż Im” na kiermasz na Rynku Kościuszki w Białymstoku – grudzień 2016r.

 9. Kiermasz świąteczny podczas którego Rada Rodziców przy wsparciu Klubu Małego Wolontariusza przeprowadziła akcję charytatywną wspomagając leczenie jednego z rodziców wychowanków przedszkola – grudzień 2016r.

 10. Akcja „Góra Grosza”– grudzień – luty 2017r.