Zbiórka Baterii

 

XII edycja EKOKONKURSU „Akcja Zbiórki Baterii”

pod hasłem Bez Stresu dla Środowiska

(7 listopada 2016 – 19 maja 2017)

Akcja obejmuje zbiórkę w dwóch kategoriach: EKOPRZEDSZKOLE, EKOGRUPA, przy czym:

  1. Tytuł EKOPRZEDSZKOLA zapewni sobie placówka oświatowa, która zbierze największą ilość baterii (w kg) w przeliczeniu na jednego przedszkolaka.

    2. Tytuł EKOGRUPY grupa przedszkolna, która zbierze najwięcej baterii (w szt.)

    W obu kategoriach przewidziane są nagrody indywidualne dla przedszkolaków.

PROSIMY ZGŁASZAĆ NAUCZYCIELOM W GRUPIE ILOŚĆ PRZYNIESIONYCH BATERII !!!

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1