Gawędy przyrodnicze na zakończenie edukacji dzieci 6-letnich

 

Szanowni Rodzice z grupy V „Sowy”

W związku z zakończeniem edukacji przedszkolnej przez dzieci 6-letnie zwracamy się z prośbą o stworzenie razem z dzieckiem autorskiej gawędy przyrodniczej w formie krótkiego opowiadania zilustrowanego przez dziecko (tematy przyrodnicze - dowolne).

Zbiór gawęd grupy „Sowy” będzie pamiątką na zakończenie edukacji w Rumiankowym Przedszkolu.

 

Schemat gawędy /wskazówki techniczne/:

- wymyślony tekst opowiadania należy zapisać w edytorze tekstowym WORD (do wyboru: góra/dół lub P-L strona kartki)

- wydrukować tekst w formacie A4

- zilustrować wybraną techniką plastyczną tekst opowiadania (obrazek tematyczny tworzony przez dziecko)

- oryginał dostarczyć do gr. V ,,Sowy" w terminie: do 30.05.2024 r.

 

Dziękujemy serdecznie

z wyrazami szacunku

 Bogusława Czyrska