Podpisywanie oświadczeń potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku na rok szkolny 2024/2025   podpisują oświadczenie potwierdzenia  woli przyjęcia do przedszkola w terminie:

od dnia 2 kwietnia 2020 r  do dnia  4 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00 

zgodnie z harmonogramem rekrutacji podstawowej .

 Druki oświadczeń potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola będą dostępne w wersji papierowej w sekretariacie przedszkola w godzinach:  od 7.00 do 15.00.

 

Nie podpisanie oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w wyznaczonym terminie skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025