Szkoła dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców wychowanków do udziału w cyklicznych  warsztatach psychologicznych „ Szkoła dla Rodziców” (cykl-10 spotkań)  organizowanych i prowadzonych przez specjalistów na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Piotrkowskiej 2 w Białymstoku , które będą odbywały się od 17.04.2024 r-  w każdą środę, w godzinach porannych od 8.30 do 11.30.Zgłoszenia są przyjmowane są w PPP Nr 1 telefonicznie lub e- mailowo:

tel. 85- 744-53-50 email: ppp1@um.bialystok.pl

Gwarantowana dobrą atmosfera i ciekawą tematyka zajęć dotyczącą:

stawiania granic wychowawczych, stosowania kari nagród, rozwiązywania konfliktów, oceny dziecka, sfery uczuciowej i emocjonalnej dziecka i rodzica.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do skorzystania z bezpłatnych warsztatów z możliwością skorzystania z fachowych porad doświadczonych psychologów na terenie poradni.