Deklaracje pozostania na nowy rok szkolny 2024/2025

W związku ze zbliżającymi się terminami i wypełnianiem  procedury  rozpoczynającej się  rekrutacji  do przedszkola na nowy rok szkolny 2024/20245 informuję, iż Rodzice wychowanków uczęszczających do naszego   przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji pozostania  w nieprzekraczalnym terminie:

od 06.02.2024 do 15.02.2024

Deklaracje są dostępne na terenie placówki wyłącznie w wersji papierowej pozostania powinny zawierać aktualne dane.

Proszę zwrócić uwagę na kompletność danych wymaganych w deklaracji (pesel dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych itp. dane) .

 Deklarację pozostania dziecka w placówce  na nowy rok szkolny 2024/2025 należy złożyć  do placówki we wskazanym terminie . Wypełnione deklaracje  należy przekazywać  do dyżurujących Pań  przy drzwiach przedszkola.

Nie złożenie deklaracji pozostania w wymaganym terminie skutkuje uczestnictwem w rekrutacji na równym prawie z ubiegającymi się kandydatami o przyjęcie do przedszkola na nowy rok szkolny.