Funkcjonowanie przedszkola podczas ferii zimowych

Informujemy,że podczas ferii zimowych w terminie 22.01.2024- 02.02.2024 r w przedszkolu będą funkcjonowały grupy łączone.W związku z powyższym, Prosimy Rodziców wychowanków o zadeklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu w/w terminie ferii zimowych.

W związku z powyższym prosimy o wpisywanie na listę dzieci, które  w tym okresie  będą obecne w przedszkolu. Listy znajdują się u Pań dyżurujących w przedszkolu

Termin dokonania wpisu do dnia 18 stycznia 2024 r do godz. 12.00

 

Zgłoszenie dziecka można również dokonywać mailowo na adres przedszkola: ps77@um.bialystok.pl lub telefonicznie 85-66-13-855 do sekretariatu przedszkola czynnego w godzinach 7.00- 15.00

W przypadku choroby dziecka, prosimy o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie sekretariatu przedszkola do w godzinach pracy-od 7.00 do 15.00