GRUPY ŁĄCZONE W OKRESIE POŚWIĄTECZNYM

Informujemy Rodziców wychowanków, iż w dniach  :

 27-28-29 grudnia 2023 roku - planujemy w przedszkolu funkcjonowanie grup łączonych  z uwagi  na zapowiadaną niższą frekwencję dzieci oraz wykorzystywane zaległe urlopy pracowników.

 

W związku z powyższym prosimy o wpisywanie na listę dzieci pracujących Rodziców, które  w tych dniach  będą obecne w przedszkolu. Listy znajdują się u Pań dyżurujących w przedszkolu

Termin dokonania wpisu do dnia 21 grudnia  2023 r (do godz. 12.00)

 Zgłoszenie dziecka można również dokonywać mailowo na adres przedszkola: ps77@um.bialystok.pl lub telefonicznie 85-66-13-855 do sekretariatu przedszkola czynnego w godzinach 7.00- 15.00

W przypadku choroby dziecka, prosimy o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie sekretariatu przedszkola do w godzinach pracy-od 7.00 do 15.00