Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu plastycznego "Przedszkolaki kochają przyrodę"

W dniu 27 maja 2019 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" odbyła się uroczysta gala finału konkursu plastycznego "Przedszkolaki kochają przyrodę " o zasięgu wojewódzkim. Na uroczystość przybyli honorowi goście, którzy objęli konkurs patronatem oraz ufundowali dzieciom nagrody. Było nam niezmiernie miło gościć Panią Irenę Chyrę z TPEO, Panią Edytę Kapowicz z PTOP, Panią Elwirę Choińską i Pana Krzysztofa Kraszewskiego w RDOŚ, Panią Beatę Rogińską ze SM " Słoneczny Stok". Laureaci konkursu wraz z rodzicami przybyli licznie, by osobiście odebrać gratulacje i nagrody. Odczytano protokół z pracy komisji  konkursowej oceniającej prace plastyczne nadesłane na IX edycję wojewódzkiego  konkursu plastycznego „Przedszkolaki kochają przyrodę” w Przedszkolu Samorządowym Nr 77„ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku z dnia 21.05.2019 r

Patronat Honorowy:Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Słoneczny Stok” w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,Biebrzański Park Narodowy Nowa Szkoła, Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej,  Wydawnictwo Nowa Era,Wydawnictwo MAC,  Cukier- Lukier Białystok

Cele konkursu:popularyzowanie wiedzy przyrodniczej na miarę możliwości percepcyjnych dzieci, ukierunkowywanie ich obserwacji na wybrane obiekty i zjawiska  oraz piękno otaczającej przyrody, inicjowanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i postaw proekologicznych, pobudzanie dzieci do twórczości artystycznej i czerpania  z tego satysfakcji , propagowanie działalności przyrodniczej placówki oraz  patrona  Simony Kossak w środowisku lokalnym.

Komisja konkursowa oceniała prace plastyczne dzieci, które wpłynęły na konkurs plastyczny do placówki w ustalonym terminie wg. regulaminu- do dnia 17 .05.2019 r.

Wpłynęło 83  prac plastycznych ( 10 prac dzieci 3- letnich,  18 prac- dzieci 4-letnich, 22 prac- dzieci 5- letnich, 33  prac- dzieci 6- letnich), wykonanych przez dzieci przedszkolne  pod kierunkiem 40 -nauczycieli z 11 placówek przedszkolnych z Białegostoku ,z 3 placówek województwa podlaskiego (  Przedszkole w Supraślu, Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży),

Prace plastyczne dzieci oceniano w 4 kategoriach grup wiekowych:

- 3- latków, 4- latków, 5- latków i 6- latków

Przy wyborze prac plastycznych w/ w kategoriach członkowie komisji kierowali się:

- samodzielnością wykonania pracy przez autora

- wyrażeniem artystycznym tematu pracy plastycznej zw. z uchwyceniem subiektywnym świata przyrody,

- doborem kolorów, wybraną techniką plastyczną  

Komisja konkursowa wyłoniła spośród nadesłanych prac plastycznych

- 16 nagród :  4 -nagrody w kategorii wiekowej 3- Latków

                         3 - nagrody w kategorii wiekowej 4- Latków

                         4-nagrody w kategorii wiekowej 5- Latków

                         5- nagród w kategorii wiekowej 6- latków

-  13 wyróżnień:

                        1 -wyróżnienie w kategorii wiekowej 3- latków

                         5-wyróżnień w kategorii wiekowej 4- latków

                         4-wyróżnień w kategorii wiekowej 5- latków

                         3-wyróżnienia w kategorii wiekowej 6- latków

 

Specjalne nagrody – Pana  Lecha Wilczka

3-latki- Hanna K. z Przedszkola Samorządowego Nr 77

4- latki- Martyna Sz. z Przedszkola samorządowego Nr 53

5-latki- Judyta C. ze „Słonecznego” Przedszkola w Wasilkowie

6- latki- Antek M. z Przedszkola Samorządowego Nr 77

Razem: nagrodzono i wyróżniono 33 dzieci

Podczas uroczystości dzieci z grupy III Sowy czytały fragmenty z książki Pana Lecha Wilczka " Spotkanie z Simoną", a dzieci z grupy "Pszczółki" recytowały przyrodnicze wiersze i zatańczyły do muzyki z filmu " Pokachontas". Przybyli goście poznali również biografię Simony Kossak, którą przedstawiła Pani Katarzyna Janowicz- Timofiejew- współorganizatorka konkursu plastycznego. Był to piękny czas wspomnień Pana Lecha Wilczka oraz Simony Kossak. Po części artystycznej rozdano nagrody laureatom, prezentując ich piękne przyrodnicze prace w galerii przedszkolnej. Uroczystość zakończyła się przedszkolnym słodkim poczęstunkiem.

 Dziękujemy serdecznie przybyłym honorowym Gościom za piękną współprace z przedszkolem w zakresie rozwijania zainteresowań przyrodniczych i artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym , a Rodzicom laureatów za uświetnienie imprezy .

W załącznikach zamieszczono wszystkie prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie plastycznym " Przedszkolaki kochają przyrodę"

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32 większy obrazek nr 33 większy obrazek nr 34 większy obrazek nr 35 większy obrazek nr 36