konkurs plastyczny " Simona Kossak przyjacielem zwierząt"

                                        konkurs plastyczny wewnątrzprzedszkolny  

Simona Kossak przyjacielem zwierząt

Przedszkole Samorządowe Nr 77 

„Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku                                  

Organizatorzy konkursu:

Przedszkole Samorządowe Nr 77 „ Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak w Białymstoku

Cele konkursu:

-  inicjowanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i postaw proekologicznych,

- pobudzanie dzieci do twórczości artystycznej i czerpania  z tego satysfakcji,

-  propagowanie działalności przyrodniczej placówki oraz patrona Pani profesor Simony Kossak

- Uczestnicy:

- Przedszkolaki w wieku od 3 do 6 lat z Białegostoku, województwa podlaskiego

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do  dzieci uczęszczających do „ Rumiankowego Przedszkola „w wieku od 3 do 6lat.
 2. Dzieci wykonują pracę w domu pod kierunkiem rodziców
 3. Uczestnictwo w konkursie jest indywidualne.
 4. Format pracy A4, A3, technika wykonania dowolna, możliwość wykorzystania wszelkich dostępnych materiałów
 5. Każda dziecko może dostarczyć jedną pracę plastyczną.
 6. Na odwrocie prac plastycznych prosimy umieścić metryczkę:
  - imię i nazwisko oraz wiek dziecka
  - nazwę grupy do której uczęszcza dziecko
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć do grupy dziecka - do nauczyciela   do dnia  31 maja 2019
 8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.  przez nauczyciela w grupie
 10. Ogłoszenie wyników konkursu  i wręczenie nagród  odbędzie się 03 czerwca 2019 w przedszkolu.
 11. Przyniesione na konkurs prace stają się własnością organizatora. Mogą być wykorzystane do różnorodnych publikacji i promocji sztuki dziecięcej.
 12. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele przedszkola oraz koordynatorzy konkursu plastycznego Pani Urszula z grupy "Żabek" i Pani Ewa z grupy " Pszczółek"

 

 

  Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci