VI edycja Przeglądu Recytatorskiego

" Co w trawie piszczy?"

„ Człowiek też jest częścią przyrody, a nie ma w niej części mniej i bardziej ważnych. Kwiat, gwiazdę, kamień, człowieka przenika ta sama iskra Boża. Ci ,którzy nauczą się współodczuwać z rośliną i zwierzęciem, potrafią zrozumieć innych i będą lepsi dla siebie, to znaczy nic nie uczynią wbrew swojej naturze.”Simona Kossak

               W Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „Rumiankowym Przedszkolu” imieniem Simony Kossak w Białymstoku, w dniu 17 listopada 2015 roku odbyła się  VI edycja Przedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego pod hasłem „ Co w trawie piszczy? ” pod hasłem: „ Zwierzęta i ptaki polskich lasów”  w związku z propagowaniem działalności przyrodniczej patrona placówki- Pani profesor Simony Kossak.Imprezę przedszkolną zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego  oraz patronatami  instytucji współpracujących z przedszkolem: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Filii nr 7 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Fundacji Zielone Płuca Polski , Spółdzielni Mieszkaniowej „ Słoneczny Stok” w Białymstoku, Wydawnictwa Nowa Era, Podręcznikarni a także Polskim  Radiem  Białystok- patronem medialnym.W Przedszkolnym Przeglądzie Recytatorskim pod hasłem „ Co w trawie piszczy?” wzięło udział 18 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat z  białostockich przedszkoli: Nr 51, Nr 56,  Nr 76, Nr 77, Nr 79, Nr 80, Nr 83 oraz ze Słonecznego Przedszkola w  Wasilkowie. Swoją obecnością zaszczycili honorowi goście w osobach: Pani Katarzyna Janowicz- Timofiejew autorka książek dla dzieci, Pani Anna Chojnacka z RDOŚ, Pani Elżbieta Tomaszuk  -kierownik Filii Nr 7 Książnicy Podlaskiej, Pan Krzysztof Wolfram-Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski, Pan Jerzy Rutkowski ze   Spółdzielni  Mieszkaniowej „ Słoneczny Stok” w Białymstoku. Przegląd recytatorski był uwieńczeniem obchodów  „Jesiennych Dni Patrona- Pani profesor Simony Kossak”. Uczestnicy przeglądu recytatorskiego  oraz zaproszeni goście poznali , hymn przedszkola zaśpiewany przez dzieci z „Rumiankowego Przedszkola”, biografię Simony Kossak, a także wydarzenia przedszkolne związane z nadaniem imienia placówce oraz propagowaniem  jej działalności przyrodniczej i ekologicznej . Przed recytacją wierszy, przedszkolaki oraz zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu autorskim z autorką książek dla dzieci Panią Katarzyną Janowicz- Timofiejew, która zaprezentowała swój dorobek literacki. Niespodzianką dla uczestników w końcowym etapie przeglądu było otrzymanie książki z jej pamiątkowym autografem.Dzieci recytowały  wiersze o tematyce przyrodniczej, w  nawiązaniu do gawęd Simony Kossak obejmujący tematycznie zwierzęta i ptaki polskich lasów. W doborze repertuaru dziecięcego wykorzystano bogactwo zbiorów literatury dziecięcej , począwszy od klasyki do autorów współczesnych. Dzieci  wykazały się na scenie  walorami aktorskimi w zakresie deklamacji wiersza łącząc słowo z gestem, odpowiednią modulacją głosu, a także doborem kostiumów i rekwizytów przyrodniczych.  Możliwość zaprezentowania się na scenie przed  licznie zgromadzoną publicznością , była nie lada wyzwaniem  szczególnie dla najmłodszych 3- letnich uczestników, ale również dla dzieci, które  w tym roku szkolnym rozpoczęły  edukację przedszkolną.  Docenili to w szczególności  zaproszeni goście Przedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego,  wskazując na doznania różnych barw   wzruszeń, możliwości  powrotu do  ulubionych utworów literatury dziecięcej, a także wielu wspaniałych  doznań artystycznych w wykonaniu    występujących przedszkolaków.   Dzieci wykazały  się nie tylko  wrażliwością  i talentem artystycznym, ale również   empatią w   postrzeganiu otaczającej  przyrody i przełożenia wiedzy na kunszt artystyczny- deklamację wiersza ze zrozumieniem treści literackich . Na zakończenie Przedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego pod hasłem ‘”Co w trawie piszczy? ” uczestnicy otrzymali  pamiątkowe statuetki- „Sowy”, dyplomy i wspaniałe nagrody w postaci książek , albumów i publikacji  przyrodniczych przekazanych  przez instytucje wspierające honorowym  patronatem imprezę . Uwieńczeniem imprezy był  słodki poczęstunek przygotowany przez panie z przedszkolnej kuchni „ Rumiankowego Przedszkola” dla zaproszonych gości i uczestników przeglądu.

 Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich przedstawicieli z  instytucji przyrodniczych i ekologicznych, instytucji krzewiących kulturę literacką, a także działalność edukacyjną skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym. Jesteśmy wdzięczni lokalnym mediom, a w szczególności Radiu Białystok za informacje promujące placówkę, ukazujące się na stronie internetowej radia.

 W imieniu całej społeczności przedszkola dziękujemy za owocną współpracę, wspieranie podejmowanych  inicjatyw ,  propagujących działalność przyrodniczą i ekologiczną Patrona „Rumiankowego Przedszkola” w osobie Pani profesor Simony Kossak.

Dziękujemy serdecznie również  za wspaniałą atmosferę, którą stworzyli zaproszeni goście, nauczyciele z białostockich i podlaskich przedszkoli, bliskie osoby z rodzin  wspierające swoją obecnością swoje pociechy podczas występów na forum przedszkolnym.

 Do zobaczenia za rok podczas kolejnej edycji Przedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego „Co w trawie piszczy?”

-„ Darz Bór!” –jak zawsze na  pożegnanie mawiała  Pani  Simona Kossak

Organizatorzy:

Urszula Czykwin, Beata Filipczuk, Ewa Wróblewska

 

 

 

                                   

 

  

 

 

 

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8