Obchody członkostwa Polski w UE w Białymstoku

W ramach obchodów członkostwa Polski w UE oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich,

Prezydent Miasta Białegostoku organizuje: